Osale Trip.ee kampaanias ja võida 2 lennupiletit Maltale.

Vaata lähemalt siit

Foorumlaste eesti keel

Uus kasutaja / Toimetus
Võib tunduda küll täiesti kohatu teemana aga mind on hakanud kohutavalt häirima teemast teemasse korduvad karjuvad kirjavead. Sootsalt, proneerima jms. Välismaale minnes /välismaal elades ei ole vaja eesti keeles perfektselt kirjutada, kuid loomulikust intelligentsist võiks ju siiski emakeelt osata.
Mine uusima kommentaari juurde
Uus kasutaja
Eks põhjus ole üha süvenemas harimatuses. Samas on paljud sellised vead vormilised ehk näilised, sest näitavad teravalt, mis meie keelekorraldajatel on tegemata jäänud. Pidevalt ette kirjutada ja nõuda loomuvastaseid sõnavorme on lausa mõistusevastane. Näiteks needsamad näited SOOTTSALT ja PRONNIMA (ka PRONEERIMA on eesti keelde vähem sobiv) on loomult täiesti häälduspärased ning pole mõtetki nõuda sõnatüvedest lähtumist, sest kõigepealt tuleb ära tunda just sõnatüvi ise. Tuleks ikka lähtuda põhitõest, et keele kujundab rahvas, mitte mingi kitsas rühmitis vanamehi ja vanamutte, kes mitte mingil tingimusel ei soovi ise aja nõuetega kaasas käia ning ümber õppida.
Uus kasutaja
Kui nüüd soome keelega võrrelda, siis oleme ju väga eeesrindlikult arenenud. Ja pidasin siiski silmas justnimelt seda lauslollust, mis siin teemast teemasse kordub.
Uus kasutaja
Mina ka arvan nagu keelevasikaski et see kitsas kari vanamehi ja vanamutte peaks eesti keele aluseks võtma delfi kommentaarid, rate'i vaimse taseme ja msn kirjaviisi.
Uus kasutaja
Teema arendajal soovitan rohkem jututubades liikuda ja vähem targutada.
Rändur
Nojah, ma saan aru kui inimene jättis ajapuudusel õigekirja kontrollimata, ülaltoodud vigasid annaks ka sellega seletada. Kuid ma ei saa aru, kui lennutatakse välja mingi pikemat sorti kommentaar, milles ei leidu ühtegi kirjavahemärki. Isegi mitte punkti. Võiks arvata, et inimene on alg- ja põhikoolist sujuvalt üle hüpates otse arvuti taga maandunud.
Ei tea, kas ülaltoodud näide peaks ka kuuluma selle eesti keele alla, mida "keelevasika" sõnul kujundab rahvas? Loomulikult välja arvatud tüütu seltskond vanamehi ja vanamutte, kes mingil arusaamatul põhjusel komasid ja punkte taga nutavad.
Kurimoorile aga 10 punkti teemapüstituse eest!
Kommenteerijale nimega "23 november" üks küsimus:
Miks peaks rohkem jututubades liikuma?
Uus kasutaja
22.55 soovitan ÕS osta, vähem kirjavigu teha ja veel vähem jututubades lõnkuda
Uus kasutaja
Miks mulle tundub, et viimasel ajal on Trip kujunenud mingiks ärapanemise ja üksteise solvamise, näägutamise ja targutamise kohaks?
Tripi kasutajate emakeele oskus on mõnel juhul tõesti jubedal tasemel, aga ma ei peaks seda niivõrd suureks tragöödiaks. Eesti keel ON raske ka eestlastele endile.
Palju hullem on see rullnokslus, mis siin pead tõstab. Sinna alla liigitan otsingu põhimõttelise eiramise, oma soovide foorumis väljakarjumise, teiste külastajate (maade, rahvuste jne) halvustamise jne. Miskipärast on mul tunne, et sellest väljakasvamine alati ei õnnestu.
Võite mind nüüd rahumeeli aja nõuetele jalgujäänud vanuriks pidada, kui see teile meeldib.
Uus kasutaja
nõustun nendega, kelledearvates (vist vale õigekiri)trip on saamas ärapanemise kohaks ja autahvlit väärt postitste pesaks. ehk peaks kaaluma mõtet, ent postitada saavad ainult regganud kasutjad komplekteeritud profiiliga. tean küll, et see kõik võtab ilmselt rohkem aega moderaatoritelt, ent ometi oleks see foorumi kliima seisukohalt kasulik...kuigi vaatamta kogu ebahuvitavale blä-bläle leisab ometigi siit eluliselt vajalikku.
Uus kasutaja
Eelmine oligi näude eestivaenulikust keelest. REGGANUD, KOMPLEKTEERITUD, PROFIILIGA, MODERAATORITELT, FOORUMI, KLIIMA, jätan lohakusest tingitud kirjavead välja.
Esimene soovitus: kirjutage EESTI keeles! Ärge pugege võõrkeeltele, kas neid kasutavad mitte-eestlased või meie ise välismaal, kus neid keeli räägitakse.
Teine soovitus: tehke endale selgeks sõnade tähendused. Isegi mitmetähenduslikkuse korral saab mõtteseose abil aru.
Kolmas soovitus: võõrnimesid kasutades püüdke vältida praegu levinud ja levitatavaid vigaseid nimekujusid vahenduskeelte abil. Ja esitage need nimed häälduslikul kujul. On ka loomulik, et peate enne nende 20-30 keele hääldusjuhised selgeks tegema. Sest keelemehed, keda rahvas ülal peab, seda teha ei kavatsegi.
Kui me jätkame vanaviisi, ei saagi me oma keelekasutuses korda majja ning koogutame edasi nagu poliitikas juba meid häbistavaks tavaks saanud.
Uus kasutaja
Sõnakujust KELLEDE niipalju, et püüdke võrdluseks moodustada ka teisi kujusid: KELLED, KELLEDETA jne. Siis saab ka selgeks, kas selline ikka sobib. Nagu ka MILLED, MISSUGUSEDE jt. Põis kah püüdis üle ja läks lõhki.
Uus kasutaja / Toimetus
Regganud tuleb sõnast "reggae-muusika"? Sellisel kujul seda sõna küll ei kasutata ;)
Aga iseenesest tore muidugi, et keegi, kes ei kuulu keelt kujundavate vanamuttide ja vanameeste rühmitisse, nii agaralt sõna võtab.
Uus kasutaja
Inimese keelekasutus kuulub inimese olemuse juurde. Mõni kohe ei oskagi ennast korrektses keeles väljendada, ometi võib tal olla palju toredaid mõtteid. Sõna "regama" on ju släng. Kas foorumis võib slängi kasutada? Aga miks mitte? Kui prooviks vaadata natuke sõnadest kaugemale ja tabada kirjutise mõtet.. pigem on probleem siis kui seda mõtet sealt ei paista.
Tähenärimine võib olla küll väga vaimukas ja õigekirja kohta võib ka niiviisi päris palju uut ja huvitavat teada saada, kuid see peaks olema rohkem siis juba keelefoorumi valdkond. Ma parema meelega loeks slängirohket reisikirjeldust kui sõnasõda "kellede" ja "millede" üle.
Uus kasutaja
Teemapüstitus väga asjakohane.
Pole püüdnud pilli lõhki ajada, aga paljude postituste puhul on keeleline küündimatus postituse kustutamise otseseks põhjuseks, vahel lisapõhjuseks.

Samas, mis seal salata, on mõnes mõttes huvitav kolekeele arenguid jälgida. Mingil ajahetkel oli hirmus popp kirjutada veica, taxo ja muud taolist. Nüüd on rahvas (raffas) otsustanud ära unustada kirjavahemärkide otstarbe. Ja ma ei mõista ka seda, kui kohalikult IP-lt kirjutatakse 2ra.

Kasutades sõnu sootsalt, mõtetu, proneering jmt. on omaette kategooria. Vähesed erandid välja arvata, pole selliselt seltskonnalt mingid sisendit oodata. Mis tavaliselt tähendab teadagi mida.
Uus kasutaja
kas , Te /suure tähega / ei ole selle peale tulnud ,et võibolla on kirjutajate hulgas ka teiste rahvaste esindajaid , näiteks ,venelasi ,kui siis mõned kirjavead sisse neil tulevad, on vaja kohe pea püsti ajada ja häält tosta, niimoodi hirmutate kõik ära , enam ei julge midagi niimoodi küsida, aga olin arvamusel ,et see on mõnusalt lahe ,vaba , foorum .Aga nüüd tuleb välja ,et eesti keele õpe .
Uus kasutaja / Toimetus
Vene keeles on ka komad, punktid, suured tähed olemas...
OT: Olen ise tegev mitmes foorumis ja ausõna minu austus nii mõnelegi venelasele, kelle eesti kirjakeel on kordi ilusam ja korrektsem keskmise eestlase omast.
Rändur
Muidugi ei ole siin tegemist mingi õigekirjafoorumiga, aga ausalt häirib, kui inimene ei näe niigi palju vaeva, et punkti järel "space" vajutada. Või arvutis kirjutades ei peagi seda tegama?
Uus kasutaja
Ei peagi alati pimesi jäiku õigekirjajuhiseid järgida, eriti neid komade kohta. Kui inimene räägib voolavalt, siis puudub ka vajadus panna ET ette koma. Nagu ka PEALEGI, SEEGA järele.
Seega on see nii et ...
Pealegi pole ta ...
Kus te seal vahe teete?
Komakasutus tuleks üldse vabaks anda ning SOOVITADA seda kasutada vaid künekatke korral.
Uus kasutaja
kÜnekatke asemel kÕnekatke, see oli näide toksimisnäpukast.
Rändur
No komade kasutamine teeb tegulikult jutu kordi loetavamaks, seega päris ilma ikka ei saa. Ja kui tekst on n-ö voolav, siis seda enam tuleks komasid kasutada. Muidu tulevad 5 rida pikad laused, mille mõte läheb lihtsalt kaduma. Ja pikalt sellist juttu ei viitsi lugeda. Vähemalt gümnaasiumiharidusega inimesel läheb koma nii või teisiti enam-vähem õigesse kohta. Automaatselt.
Samas õigekirjavigade üle ei ole mõtet jällegi norida. Juhtub endal, juhtub ka teistel. Kui keegi arvab, et broneerimine on tegelikult proneerimine ja seriaal hoopis serjaal, siis ei ole midagi teha. Mõttest saab ju aru, ega irisemine siin ei aita. Kui vastad mõnele sellisele postitusele (teemast lähtuvalt), siis võib ju ära märkida, et tegelikult on õigekiri selline kuid mingile reisiteemale vastata ainult õigekirjateemadel ei ole minu arust normaalne.
Ja et kõik selle teema kohta südamelt ära rääkida, siis võõrsõnade kasutamist (foorum, profiil, kliima jne.) nüüd küll taunima ei peaks. Keel on pidevalt arenev, mitte kohapeal seisev... asi. Uued sõnad, fraasid on normaalne nähtus. Ärge nüüd arvake, et kui te võõrsõnu ei kasuta, siis räägite nagu Lembitu kunagi.
Ja tunnistan kohe, et kindlasti on tekstis vigu ja mõni koma puudu, mõni ka üle. Lugupeetud lingvistid, palun mitte teibasse lüüa selle eest.
Rändur / Toimetus
Täiesti n6us teemaalgatajaga (kohe vabandades, kuna kasutan "6", sest mul pole v6imalik hetkel infotehnoloogiliste piirangute t6ttu k6ki rahvustähti kasutada). Korrektne keelekasutus näitab austust kaasvestleja suhtes. See tähendab sseda, et ma ei pudista, ei pritsi sülge ja kasutan arusaadavat diktsiooni. Selge see, et vigasid juhtub ja me k6ik peaksime olema r66msad, kui sellel viisakalt tähelepanu juhitakse. Kui kirjapuldi taga on mitte-eestlane, on see stiilist aru saada ning seda ei panda reeglina pahaks. Ka kiirustamisest tingitud vead pole ju eriline tüliallikas. Närvi ajab aga sageli mustaks lihtsalt hoolimatus stiilis "mulle pole see oluline, kirjutan, kuidas tahan". Reeglina näitab kirjaviis ja kui oluliseks keegi seda peab ka kirjutaja vaimset küpsust. Pole parata, kui see vahel ka kirjatüki sisu varjutama kipub.

Jyrka
Uus kasutaja
Eestlus ja meie oma eesti keel on nii palju väärt küll, et püüda seda hoida. Eriti peaks sellised asjad korda minema just palju näinud ja reisinud inimestele. Kus üks keskmine inimene ikka nii väga ennast kirjalikult väljendab, ilmselt ainult foorumites. Mida rohkem foorumites ebakorrektses slängi ja võõrsõnavärdidega (rõhutan sõna värd, sest tihti pole need ei võõr- ega ka eesti keeles õigesti kirjutatud) pikitud eesti keeles sõna võetakse, seda enam meie keel mandub, samuti eneseväljendusoskus ja sujuvalt siis ka üksteise mõistmine. Kirjavahemärke ja suurtähti pole mitte inimeste kiusamiseks kasutusele võetud vaid ikka selgema ja parema eneseväljenduse nimel. Kes ikka tunneb, et tal on midagi öelda, võiks veidi austust iseenda (häbi ju loll olla) ja ka teiste (tahaks ju, et teised ikka aru saaksid) vastu siiski omada.
Uus kasutaja
Ja puhkusele lähme Saksa, Iiri, Hiina või Tsiili.
Uus kasutaja
Mina arvan samuti, et koolis ei peaks kandma koolivormi, vaid tuleks käia ihualasti.
Uus kasutaja
Reisifoorumis ja üldse temaatilistes foorumites võiks keelekasutus olla tõesti korrektne. Ega keegi ei küsi ju kantseliiti! Heas emakeeles kirjutatut on lihtsalt parem lugeda. Ei välistata ju slängi, mis näiteks reisikirjades on täiesti omal kohal. Ja kes neid komasid ikka 100% õigesse kohta oskab panna ;)
Võib ju vaielda, kas tõsiseltvõetavus ja kirjutise sisu ikka on sõltuvuses õigekirjast, aga midagi pole teha - ta on sõltuvuses. Ja kui ikka kirjavahemärke üldse ei ole või on neid taskust puistatud, siis ei saa vahel mõhkugi aru, mida öelda on tahetud. Autahvlil peaks päris palju näiteid olema.
Ja no kuidas ikka saad tõsiselt võtta sellist juttu: "hotelli tubades pidi olema igapäebvane voodi pesude vahetus- aga igapäev toodi järjest mustemad, räpasemad ja katkisemad voodipesud- mille vahel olid mustad juukse karvad või räpsased kollased, pruunid laigud- olenemata sellest et sinna jootraha jätsime- igax juhux- et meie asju ära ei varastataks-nagu seal pidi tihti juhtuma"
Kes ei ole juhtunud lugema, see on autahvlilt laenatud tekst. Üks mu lemmikuid :P "Kole koht Kemer"
Uus kasutaja
mõttevahetus,et mitte öelda diskusioon,laotab inimesed siin peamiselt kahte leeri.
ühed püüdlemas ülimalt puhta keelekasutuse poole nõudes õigekeelsuse sõnaraamatu tihket kontrolli iga postituse puhul.
võlutult jälgin nende ristiretke.
teised on leebed ega pea vajalikuks kirjavigade ja slängi pärast kedagi teibasse lüüa.
see tolerantne,et mitte öelda salliv seltskond veetleb mind rohkem.
vaatan värisedes oma hapraid sõrmi enne kui need klaviatuurile ,et mitte öelda keyboardile,virutan.kui palju võõrsõnu,slängi ja kirjavigu siit jälle tulema hakkab.
Uus kasutaja
Toon hunniku näiteid, kus ettekirjutatu ei vasta rahakeelele. Algul on toodud kuidas nõutakse hääldada, > järel, kuidas tgelikult rahvas hääldab. III väldet eristan ' abil, kus kirjaviis ei aita.
k'äjja > käjja, l'ooja > looja, s'ööja > sööja, m'üüja > müjja, psüühika > psüühhika, grammatika > kramatika, ballistika > palistika, kaheksa > kaekksa, üheksa > öökksa, udehe > udehee, kättki > kätki, tsunami > tsunaami, neittsi > neitsi, r'aadio > raadio, st'uudio > stuudio, m'aestro > ma-esstro, kirrju > kirju, tassku > tasku, pissku > pisku, v'õimetu > võimetu, illmetu > ilmetu, m'õttetu > mõtetu, , tehhtu > tehtu, nähhtu > nähtu, meetod > meettod, tentsik > tensik, k'iosk > ki-ossk, maadam > madaam, mosslem > moslem, st'aadion > staadion, akorrdion > akordion, jaanuar > j'aanuar, füürer > v'üürer, anndekas > andekas, t'oimekas > toimekas, mõttekas > mõtekas, s'oodus > soodus, hüüe > üjje, püüe > püjje, 'öeldis > 'ööldis, l'eelis > leelis, kümmnis > kümnis, väettis > väättis, äikke > äikä, päikke > päikä, väikke > väikä, okksene > oksene, üldiselt, ma väsisin ära. Kuid näete, milliseid lollusi meile ÕS-ist ÕS-ini ette kirjutatakse. Sest kunagi oli nii ja meie ei tohi mitte muuta! Ilus eesti keel on seega tehislik kabinetikeel, mitte aga rahva keel. Nii on lood Euron+ukogude Eestis.
Uus kasutaja
rahakeelele peab olema rahvakeelele. Tegemist pole muidugi Rah(v)aliiduga.
Uus kasutaja
Euron+ukogude on muidugi Euronõukogude, see viga tuli teisest klaverist.
Uus kasutaja / Toimetus
Tead, keelevasikas, kui ma enne üritasin aktsepteerida sinu kirjutatut, siis nüüd on minu ainus kommentaar - ela edasi.
Ja saada oma suurepärased näited neile kolepahadele tädidele-onudele, kes selle sulle sobimatu keelereformimisega tegelevad. Ei ole mõtet seda foorumit siin risustada.
Uus kasutaja
Kas kurimoor esineb mingite erakonnastatud tallalakkujate nimel või on tema enda hing sedavõrd räpane? Miks sa eesti keelt vihkad?
Uus kasutaja
kas kurimoor ja keelevasikas hakkavad nüüd siin foorumis härjavõitlust pidama?soovitax seda foorumiväliselt teha.
Uus kasutaja
Räägid midagi üldiselt, leiad toetajaid, tood aga räägitu näiteks mõned näited, siis saad vastu tatti. Nii et huvitabki üldine mula, mitte asi ise? Kas pole huvitav?
Uus kasutaja
hakkab vist tõesti aitama ,koolis on kõik käinud ,pole mõtet siin grammatika raamatut ümber kirjutama hakata ,kolige kuhugi mujale ,te vist istute kodus ,pole kunagi reisimas käinudki ,VOT NII .
Uus kasutaja / Toimetus
Ma ei vihka eesti keelt, olen filoloogina sellega liigagi palju kokku puutunud.
Teema algatasin sellepärast, et kurb on vaadata teemast teemasse korduvaid vigu, samuti häirib kirjavahemärkide eiramine jms. Ma ei arvagi, et siinses foorumis peaks ideaalset eesti keelt viljelema (ma ei tee seda isegi) ning samuti ei ole see koht, kus peaks eesti keele mineviku, oleviku, tuleviku üle arutlema. Minu idee oli panna inimesi natuke mõtlema, enne kui oma postitus ära saadetakse... et ikka teised ka aru saaksid, mis selle postituse sisu olema peaks.
Minu poolt aamen. Tänud kaasamõtlemise eest.
Uus kasutaja
Tunda annab paljude väljendusoskus. See tuleb ehk sellest, et nüüd saavad sõna öelda ka pubekad, varem avalikkuse ees nad löögile ei pääsenudki. Samuti lööb välja paljude kitsas silmaring. Ise ei tuleks selle pealegi, et alustada nii: läheks õige..., teeks ehk..., mis oleks kui..., asi sihuke et... jne. Kipub kangesti riigikogu mölatundi meenutama. Ei osata oma soovi üles ehitada. Algul teema, siis sissejuhatus (kui vaja), asja sisu, lisaküsimused või -arvamused. Vajadusel ka tõestus, viited. Siin rohkem tunnetega loopimine ja mingi killu põhjal suur üldistamine ja seina äärde paigutamine, anna vaid püss kätte. Mõne teema puhul naera puruks, kuid mõtlema hakates tuleb tõdeda, et sellised on meie tulevik ning suuresti ka meie peegelpilt. Et mida meie oleme tegemata jätnud. Sellepärast ma ka igasuguse teesklemise ja valede ettekirjutiste vastane ka olen.