âkki on keegi edingburis?

Vòi on plaanis sinna minna?Endal vist kahe nàdala pàrast minek kuna pidavat lahe linn olema ja tòòvòimalused head.