Inglise keele oskamatus

Oskab keegi öelda, kas Šotimaal on võimalik tööd leida ilma inglise keelt oskamata?! Et kui seda kergelt ainult oomata ja saksa keelt väga hästi osata?! Sealjuures ükskõik missugust tööd siis!