Inglismaa vanadekodusse tööle

Kas keegi on käinud Inglismaal vanadekodus tööl, endal plaan minna ja tahaks teada, kuidas koheldakse/suhtutakse (üldjoontes)võõrtööjõudu, (kas suhtumine on a`la selline, et mustatöö tegijad), mis see töö endast täpsemalt kujutab ja kas võõral maal töötades on arenguvõimalusi?