Londoni Eesti Saatkonna lehelt - Eesti (pühapäevasest) koolist Londonis

Eesti koolist Londonis

24.02.2009

24.02.2009: Kooli taasloomise idee eestvedajate läkitus vabariigi aastapäeva puhul

NB! Lapsi saab kooli registreerida aadressil: kaidi.paulson@gmail.com, triinutubli@me.com

Eesti saatkond edastab Eesti pühapäevakooli taasloomise idee eestvedajate pöördumise:

Tere!

Meil on idee (uuesti) luua Eesti pühapäevakool Londoni ja selle ümbruse lastele ja me tahaksime kuulda Sinu arvamust.

Milleks Eesti pühapäevakool?

Esiteks: Eesti keel kannab eesti kultuuri, oma keel ja kultuur on rahvuse säilimise ja kestmise eeldus (riiklik õppekava).

Teiseks: Eesti kogukond on Briti saartel juba üsna rohkearvuline ja lapsi on nii kahe kui ühe eesti vanemaga peredes. Siinses kultuuri- ja keelekeskkonnas ja eriti koolis käies on lastel kerge unustada eesti kõnekeelt. Kirjakeelt nad sageli ei omandagi. Eesti keele õpe lastele julgustaks ja abistaks ka lapsevanemaid oma laste eesti keelt arendama – nii kõnes kui ka kirjas.

Kolmandaks: Saksamaal on jõutud lausa kahes linnas koolirühmade asutamiseni; Hamburgis toimib eesti kool alates 2005.a. ja Münchenis 2007.a. alates. Helsingis on eesti kool olemas, samuti ka Riias. Kuna kuskilt peab alustama ka Briti saartel, siis miks mitte Londonist.

Neljandaks: Eesti pühapäevakooli eesmärgiks on luua õppimise, mängimise, laulmise, suhtlemise, joonistamise ja meisterdamise abil eestikeelne keelekeskkond. Plaanis on luua grupid mudilastest kooliealiste lasteni eesmärgiga õpetada lapsi eesti keeles lugema ja kirjutama, tutvustada eesti lastekirjandust ja anda teadmisi Eesti looduse ja kultuuri kohta.

Meile oleks suureks abiks kui täidaksite alloleva küsitluse ja saadaksite aadressil triinutubli@me.com

Parimate soovidega,

Elo Weiland Triinu Tubli Kaidi Paulson

Talvekuu 22. päeval, 2009.a.


Eesti pühapäevakooli idee eestvedajad viivad läbi küsitluse eesmärgiga tuvastada, kui suur on Londonis ja Londoni lähedal elavate eesti perede huvi Eesti pühapäevakooli vastu. Eesti pühapäevakooli eesmärgiks on luua õppimise, mängimise, laulmise, suhtlemise, joonistamise ja meisterdamise abil eestikeelne keelekeskkond. Plaanis on luua grupid mudilastest kooliealiste lasteni ja õpetada neis gruppides lapsi eesti keeles lugema ja kirjutama, tutvustada eesti lastekirjandust ja anda teadmisi Eesti looduse ja kultuuri kohta.

Kui Sul on kooliealised või eelkooliealised lapsed ning Sa elad Londonis voi Londoni lähedal,

  1. Kas oled huvitatud Eesti pühapäevakoolist?

  2. Kui vanad on Sinu lapsed?

  3. Kui Sul on õpetaja, muusikaõpetaja, tantsuõpetaja või lasteaiakasvataja haridus ja kogemus ning Sul on huvi Eesti pühapäevakoolis õpetamise vastu, palun jäta meile oma andmed. Samuti palun jäta meile oma andmed, kui Sul on lihtsalt palju pealehakkamist ning soovid nõu ja jõuga Eesti pühapäevakooli ideele kaasa aidata.

Palun saatke oma nimi ja kontaktandmed.

  1. Millised ootused ja ettepanekud on Teil selle projekti suhtes?

Saatke vastused palun emaili aadressil triinutubli@me.com.

Tagasiside eest juba ette tänades,

Elo Weiland Triinu Tubli Kaidi Paulson