Maksudeklaratsioon

Kui täidate Eestis maksudeklaratsiooni, kas siis olete Austraalias töötatud tulu selles näidanud? Majandusaastad on erinevad siin aasta keskel, Eestis 1 jaanuarist 1 jaanuarini. Kas üldse on mõtekas anda end üles kui välismaal tulu saanud inimesena Eestis. Olen uurinud nii paarilt raamatupidajalt aga keegi ei oska öelda, mis oleks õigem. Äkki on keegi, kellel kogemusi sellega ja soovib jagada infot.

TMS §6. Resident

(1) Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud, nii §-des 13–22 loetletud kui ka loetlemata tuludelt. §44. Tuludeklaratsioonid (1) Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi tulude kohta hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates maksustamisperioodile järgneva aasta 15. veebruarist.

Kas keegi oskab oelda, mida pean tuludeklaratsiooni tegemiseks tegema enne Austraaliast lahkumist. Uurisin ATO lehekuljelt, aga liiga palju infot ja ei saa tapselt aru mida tegema pean.

Lähed lähimasse ATO kontorisse ja seal juba see receptionist suunab sind vajalike blankettide juurde, täidad ära, siis lähed istud kampjuutriga tädi juurde kes kõik kampjuutrisse toksib ja küsib vb paar küsimust ja ongi olemas. Mina Perthis tegin vähemalt nii eelmise aasta Septembris... paar nädalat peale kojujõudmist tuli tsekk mille lunastamise peale läks ka mingi 2-3 nädalat läbi panga