Suurbritannia valitsus pikendas A-8 riikidest pärit töötajate tööturupiiranguid veel kaheks aastaks

Täna, 8. aprillil, väljastas Suurbritannia Siseministeerium teate selle kohta, et Suurbritannia valitsus otsustas Migratsiooni Konsultatiivkomitee nõuannet kuulda võtta ja pikendada Töötajate Registreerimise Skeemi veel kahe järgmise aasta võrra.

Töötajate Registreerimise Skeem võeti kasutusele 1. mail 2004, et registreerida EL-ga sel kuupäeval liitunud maade kodanikke, kes tulid Suurbritanniasse elama ja tööle; skeem võimaldas Suurbritannia valitsusel koguda teavet riiki elama ja tööle tulijate kohta.

Euroopa Liitumislepingu alusel lõpeb skeem automaatselt 2011. aastal, kuid see tuli esialgse viieaastase tähtaja lõpus üle vaadata. Briti valitsus palus Migratsiooni Konsultatiivkomitee nõuannet küsimuses, kas jätkata skeemi kasutamist kuni 2011. aastani.

Migratsiooni Konsultatiivkomitee vastas, et skeemi tuleks ka tulevikus rakendada.

Komitee liige Dr Diane Coyle kommenteeris:

"Meil on hea meel, et valitsus otsustas me nõuannet järgida. Soovitasime jätkata töötajate registreerimise skeemi kasutamist, sest see oli mõistlik praeguses majandusolukorras.

Me usume, et praegu töötajate registreerimise skeemi tühistamine võib mingil määral vähendada Briti töötajatele saadaval olevate vakantsete töökohtade arvu ja valitsus peaks jälgima ka edaspidi neid inimesi, kes tulevad Suurbritanniasse tööd otsima."

Käesoleva aruande tegemisel pidas Migratsiooni Konsultatiivkomitee aru ka kogu Suurbritannia ja A-8 maade huvirühmadega.

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/mac-advice-on-worker-reg