trip-krainetrip-ukraine-dark
Teadmiseks maasikanoppijatele

Mol.fi leheküljel http://www.työsuojelu.fi/upload/marjates2008 on kasulikku teavet maasikakorjajate töö tasustamise, tunnipalkade, majutuse, puhkeaegade jne. kohta. Seda oleks kasulik teada juhul kui midagi nihu kipub minema. Siis saab vihjata riiklikult sätestatud normidele, sest tihti kohalikud peremehed nendest kinni ei pea ja töötajad ise ei oma teavet ega oska ka oma õigusi nõuda ega kaitsta.