Tøø pakkumine våikke laeva ehituses

Hei kaasmaalased kas pakkub ehk huvi paadi ehitus too, andke mårkku. ets68åthot.ee Vabandage mitte øigete tåhtede eest. Jååen ootama