Euroopa Kohus: mitte EL jätkulendude puhul on õigus hüvitiseks

Tänaseks on suurem osa Euroopa lennureisijaid puudutavaid õigusi lisaks määrusele 261/2004 ka Euroopa Komisjoni juhendiga täpsustatud ning mitmed vaidlusalused punktid Euroopa Kohtu lahenditega vastuse saanud. Üks seni vaidluse all olnud punkt puudutas praktikat, mis reguleerib lennufirmade kohustusi seoses Euroopast alguse saanud lendude väljaspool EL väljuvate jätkulendude hilinemisega. Hiljuti tegi Euroopa Kohus sellega seotud kaasuses oma otsuse, mille kohaselt ühel piletil olevate lendude puhul on esimest segmenti teenindanud lennufirma kohustatud reisijatele lendude hilinemise puhul maksma ettenähtud hüvitist isegi siis, kui hilinemise põhjustas jätkulendu teenindanud mitte EL lennufirma.

Euroopa Kohtu otsuses kirjeldatakse juhtumit, kus 11 reisijat olid ostnud pileti marsruudil Praha - Abu Dhabi – Bangkok. Lendu Prahast Abu Dhabisse teenindas CZA Czech Airlines, jätkulendu Abu Dhabist Bangkokki Etihad Airways. Kuna Etihadi väljumine hilines, jõudsid reisijad sihtkohta 8 tundi ja 5 minutit ettenähtust hiljem. Praha Linnakohtus keeldus CZA hilinemise eest hüvitist maksmast põhjendusega, et nad ei saa olla vastutavad teise lennufirma tegevuse eest.

Euroopa Kohus võttis siiski seisukoha, et CZA on kohustatud maksma rohkem kui 3 h kestnud hilinemise eest ettenähtud hüvitist ja põhjendas seda järgmiselt:

  • ühel piletil olevat, ühe või enama ümberistumisega lendu tuleb käsitleda ühtse tervikuna;
  • Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt, antud juhul Prahast, väljunud lend jääb määruse 261 reguleerimisulatusse, isegi, kui jätkulend väljus ja saabus mitte EL liikmesriigist mitte EL liikmesriiki.

Euroopa Kohtu otsus C-502/18 on oluline verstapost lennureisijate õiguste täpsustamisel. Iseenesest reguleeriti jätkulendude küsimus Euroopa Komisjoni juhendiga juba 2016. aastal, nüüd on olemas ka täpsustav Euroopa Kohtu lahend. Oluline on siin see, et ühel piletil olevaid lende käsitletakse ühtse reisina, kuid vastutavaks pooleks on lennufirma, kelle käest oli ostetud pilet ja mis teenindas EL-st väljuvat lendu.

Euroopa Kohtu otsusega C-502/18 saab tutvuda siin (pdf).

Hea uudis. Ootame kuidas tegutsevad lennufirmad, et tagada reisijate jõudmine lennule.

Turkishiga detsembris 2018 Helsingi-Istanbul-Bangkok ja jaanuaris 2019 Tallinn-Istanbul- Sinagapur mõlemal korral viiamne segment väljus Istanbulist teadmata põhjustel üle 6 tunni hiljem. Kirjutasin Turkishile ja paari nädala jooksul kompenseeriti mõlemal korral 600 euroga, abiks ikka:)