Foorumlaste eesti keel

Võib tunduda küll täiesti kohatu teemana aga mind on hakanud kohutavalt häirima teemast teemasse korduvad karjuvad kirjavead. Sootsalt, proneerima jms. Välismaale minnes /välismaal elades ei ole vaja eesti keeles perfektselt kirjutada, kuid loomulikust intelligentsist võiks ju siiski emakeelt osata.

Eks põhjus ole üha süvenemas harimatuses. Samas on paljud sellised vead vormilised ehk näilised, sest näitavad teravalt, mis meie keelekorraldajatel on tegemata jäänud. Pidevalt ette kirjutada ja nõuda loomuvastaseid sõnavorme on lausa mõistusevastane. Näiteks needsamad näited SOOTTSALT ja PRONNIMA (ka PRONEERIMA on eesti keelde vähem sobiv) on loomult täiesti häälduspärased ning pole mõtetki nõuda sõnatüvedest lähtumist, sest kõigepealt tuleb ära tunda just sõnatüvi ise. Tuleks ikka lähtuda põhitõest, et keele kujundab rahvas, mitte mingi kitsas rühmitis vanamehi ja vanamutte, kes mitte mingil tingimusel ei soovi ise aja nõuetega kaasas käia ning ümber õppida.

Kui nüüd soome keelega võrrelda, siis oleme ju väga eeesrindlikult arenenud. Ja pidasin siiski silmas justnimelt seda lauslollust, mis siin teemast teemasse kordub.

Mina ka arvan nagu keelevasikaski et see kitsas kari vanamehi ja vanamutte peaks eesti keele aluseks võtma delfi kommentaarid, rate'i vaimse taseme ja msn kirjaviisi.

Teema arendajal soovitan rohkem jututubades liikuda ja vähem targutada.

Nojah, ma saan aru kui inimene jättis ajapuudusel õigekirja kontrollimata, ülaltoodud vigasid annaks ka sellega seletada. Kuid ma ei saa aru, kui lennutatakse välja mingi pikemat sorti kommentaar, milles ei leidu ühtegi kirjavahemärki. Isegi mitte punkti. Võiks arvata, et inimene on alg- ja põhikoolist sujuvalt üle hüpates otse arvuti taga maandunud. Ei tea, kas ülaltoodud näide peaks ka kuuluma selle eesti keele alla, mida "keelevasika" sõnul kujundab rahvas? Loomulikult välja arvatud tüütu seltskond vanamehi ja vanamutte, kes mingil arusaamatul põhjusel komasid ja punkte taga nutavad. Kurimoorile aga 10 punkti teemapüstituse eest! Kommenteerijale nimega "23 november" üks küsimus: Miks peaks rohkem jututubades liikuma?

22.55 soovitan ÕS osta, vähem kirjavigu teha ja veel vähem jututubades lõnkuda

Miks mulle tundub, et viimasel ajal on Trip kujunenud mingiks ärapanemise ja üksteise solvamise, näägutamise ja targutamise kohaks? Tripi kasutajate emakeele oskus on mõnel juhul tõesti jubedal tasemel, aga ma ei peaks seda niivõrd suureks tragöödiaks. Eesti keel ON raske ka eestlastele endile. Palju hullem on see rullnokslus, mis siin pead tõstab. Sinna alla liigitan otsingu põhimõttelise eiramise, oma soovide foorumis väljakarjumise, teiste külastajate (maade, rahvuste jne) halvustamise jne. Miskipärast on mul tunne, et sellest väljakasvamine alati ei õnnestu. Võite mind nüüd rahumeeli aja nõuetele jalgujäänud vanuriks pidada, kui see teile meeldib.

nõustun nendega, kelledearvates (vist vale õigekiri)trip on saamas ärapanemise kohaks ja autahvlit väärt postitste pesaks. ehk peaks kaaluma mõtet, ent postitada saavad ainult regganud kasutjad komplekteeritud profiiliga. tean küll, et see kõik võtab ilmselt rohkem aega moderaatoritelt, ent ometi oleks see foorumi kliima seisukohalt kasulik...kuigi vaatamta kogu ebahuvitavale blä-bläle leisab ometigi siit eluliselt vajalikku.

Eelmine oligi näude eestivaenulikust keelest. REGGANUD, KOMPLEKTEERITUD, PROFIILIGA, MODERAATORITELT, FOORUMI, KLIIMA, jätan lohakusest tingitud kirjavead välja. Esimene soovitus: kirjutage EESTI keeles! Ärge pugege võõrkeeltele, kas neid kasutavad mitte-eestlased või meie ise välismaal, kus neid keeli räägitakse. Teine soovitus: tehke endale selgeks sõnade tähendused. Isegi mitmetähenduslikkuse korral saab mõtteseose abil aru. Kolmas soovitus: võõrnimesid kasutades püüdke vältida praegu levinud ja levitatavaid vigaseid nimekujusid vahenduskeelte abil. Ja esitage need nimed häälduslikul kujul. On ka loomulik, et peate enne nende 20-30 keele hääldusjuhised selgeks tegema. Sest keelemehed, keda rahvas ülal peab, seda teha ei kavatsegi. Kui me jätkame vanaviisi, ei saagi me oma keelekasutuses korda majja ning koogutame edasi nagu poliitikas juba meid häbistavaks tavaks saanud.

Sõnakujust KELLEDE niipalju, et püüdke võrdluseks moodustada ka teisi kujusid: KELLED, KELLEDETA jne. Siis saab ka selgeks, kas selline ikka sobib. Nagu ka MILLED, MISSUGUSEDE jt. Põis kah püüdis üle ja läks lõhki.

Regganud tuleb sõnast "reggae-muusika"? Sellisel kujul seda sõna küll ei kasutata ;) Aga iseenesest tore muidugi, et keegi, kes ei kuulu keelt kujundavate vanamuttide ja vanameeste rühmitisse, nii agaralt sõna võtab.

Inimese keelekasutus kuulub inimese olemuse juurde. Mõni kohe ei oskagi ennast korrektses keeles väljendada, ometi võib tal olla palju toredaid mõtteid. Sõna "regama" on ju släng. Kas foorumis võib slängi kasutada? Aga miks mitte? Kui prooviks vaadata natuke sõnadest kaugemale ja tabada kirjutise mõtet.. pigem on probleem siis kui seda mõtet sealt ei paista. Tähenärimine võib olla küll väga vaimukas ja õigekirja kohta võib ka niiviisi päris palju uut ja huvitavat teada saada, kuid see peaks olema rohkem siis juba keelefoorumi valdkond. Ma parema meelega loeks slängirohket reisikirjeldust kui sõnasõda "kellede" ja "millede" üle.

Teemapüstitus väga asjakohane. Pole püüdnud pilli lõhki ajada, aga paljude postituste puhul on keeleline küündimatus postituse kustutamise otseseks põhjuseks, vahel lisapõhjuseks. Samas, mis seal salata, on mõnes mõttes huvitav kolekeele arenguid jälgida. Mingil ajahetkel oli hirmus popp kirjutada veica, taxo ja muud taolist. Nüüd on rahvas (raffas) otsustanud ära unustada kirjavahemärkide otstarbe. Ja ma ei mõista ka seda, kui kohalikult IP-lt kirjutatakse 2ra.
Kasutades sõnu sootsalt, mõtetu, proneering jmt. on omaette kategooria. Vähesed erandid välja arvata, pole selliselt seltskonnalt mingid sisendit oodata. Mis tavaliselt tähendab teadagi mida.

kas , Te /suure tähega / ei ole selle peale tulnud ,et võibolla on kirjutajate hulgas ka teiste rahvaste esindajaid , näiteks ,venelasi ,kui siis mõned kirjavead sisse neil tulevad, on vaja kohe pea püsti ajada ja häält tosta, niimoodi hirmutate kõik ära , enam ei julge midagi niimoodi küsida, aga olin arvamusel ,et see on mõnusalt lahe ,vaba , foorum .Aga nüüd tuleb välja ,et eesti keele õpe .

Vene keeles on ka komad, punktid, suured tähed olemas... OT: Olen ise tegev mitmes foorumis ja ausõna minu austus nii mõnelegi venelasele, kelle eesti kirjakeel on kordi ilusam ja korrektsem keskmise eestlase omast.

Muidugi ei ole siin tegemist mingi õigekirjafoorumiga, aga ausalt häirib, kui inimene ei näe niigi palju vaeva, et punkti järel "space" vajutada. Või arvutis kirjutades ei peagi seda tegama?

Ei peagi alati pimesi jäiku õigekirjajuhiseid järgida, eriti neid komade kohta. Kui inimene räägib voolavalt, siis puudub ka vajadus panna ET ette koma. Nagu ka PEALEGI, SEEGA järele. Seega on see nii et ... Pealegi pole ta ... Kus te seal vahe teete? Komakasutus tuleks üldse vabaks anda ning SOOVITADA seda kasutada vaid künekatke korral.

kÜnekatke asemel kÕnekatke, see oli näide toksimisnäpukast.

No komade kasutamine teeb tegulikult jutu kordi loetavamaks, seega päris ilma ikka ei saa. Ja kui tekst on n-ö voolav, siis seda enam tuleks komasid kasutada. Muidu tulevad 5 rida pikad laused, mille mõte läheb lihtsalt kaduma. Ja pikalt sellist juttu ei viitsi lugeda. Vähemalt gümnaasiumiharidusega inimesel läheb koma nii või teisiti enam-vähem õigesse kohta. Automaatselt. Samas õigekirjavigade üle ei ole mõtet jällegi norida. Juhtub endal, juhtub ka teistel. Kui keegi arvab, et broneerimine on tegelikult proneerimine ja seriaal hoopis serjaal, siis ei ole midagi teha. Mõttest saab ju aru, ega irisemine siin ei aita. Kui vastad mõnele sellisele postitusele (teemast lähtuvalt), siis võib ju ära märkida, et tegelikult on õigekiri selline kuid mingile reisiteemale vastata ainult õigekirjateemadel ei ole minu arust normaalne. Ja et kõik selle teema kohta südamelt ära rääkida, siis võõrsõnade kasutamist (foorum, profiil, kliima jne.) nüüd küll taunima ei peaks. Keel on pidevalt arenev, mitte kohapeal seisev... asi. Uued sõnad, fraasid on normaalne nähtus. Ärge nüüd arvake, et kui te võõrsõnu ei kasuta, siis räägite nagu Lembitu kunagi. Ja tunnistan kohe, et kindlasti on tekstis vigu ja mõni koma puudu, mõni ka üle. Lugupeetud lingvistid, palun mitte teibasse lüüa selle eest.

Täiesti n6us teemaalgatajaga (kohe vabandades, kuna kasutan "6", sest mul pole v6imalik hetkel infotehnoloogiliste piirangute t6ttu k6ki rahvustähti kasutada). Korrektne keelekasutus näitab austust kaasvestleja suhtes. See tähendab sseda, et ma ei pudista, ei pritsi sülge ja kasutan arusaadavat diktsiooni. Selge see, et vigasid juhtub ja me k6ik peaksime olema r66msad, kui sellel viisakalt tähelepanu juhitakse. Kui kirjapuldi taga on mitte-eestlane, on see stiilist aru saada ning seda ei panda reeglina pahaks. Ka kiirustamisest tingitud vead pole ju eriline tüliallikas. Närvi ajab aga sageli mustaks lihtsalt hoolimatus stiilis "mulle pole see oluline, kirjutan, kuidas tahan". Reeglina näitab kirjaviis ja kui oluliseks keegi seda peab ka kirjutaja vaimset küpsust. Pole parata, kui see vahel ka kirjatüki sisu varjutama kipub.

Jyrka