Havai Oahu-Honolulu

Tunnen huvi kas on keegi veel minemas veebruaris 2017 Havaile, täpsemalt Oahu saarele?

Meie läheme märtsis neljakesi Hawaiile, ilmselt ka Oahule. Maandume Mauil :)

Meie läheme märtsis neljakesi Hawaiile, ilmselt ka Oahule. Maandume Mauil :)