Kvalifitseeritud tööjõud Saksamaal

On keegi proovinud Saksamaale minna ka nö kvalifitseeritud tööjõuna? Lugesin ja sain ka saksa saatkonnast kinnituse, et teatud erialadel on tööloa saamine kergendatud. Arbeitsamti lehel pidi ka nimekiri nende ametite kohta olema, aga ei õnnestunud leida seni.
Saan ise peagi magistrikraadi IT alal kätte ning oman ka aastatepikkust IT ja elektroonika-alast töökogemust.
Olen aastate eest ka Saksamaal õppinud ning sealse kooli lõpetanud, niiet eluolu tudengina on enam-vähem selge.

Aga huvitab just protseduuride erinevus, kuidas on võimalik kalifitseeritud spetsialistina sinna tööle asuda.
Eesti maksusüsteem ja sellest saadavad hüved kahjuks sunnivad lahkumise mõtted pähe. Aastate pärast on ehk muutub mu praegune arvamus Eesti riigist.

On kellelgi ehk sama mõte pähe löönud, et võiks Saksamaale perega tööle minna? Algul siis üksi ees ja hiljem, kui töö ja elukoha asjas korras, pere järgi kutsuda. Kel sama plaan lähema 6-12 kuu jooksul, võiks ühendust võtta.

Huvitav küll, et Saksa kanti minejaid vähemalt siinkandis nii vähe leidub. Kas raske tööd leida või midagi muud, mis mul omal kahe silma vahele jäänud?

Huvitaks ka lapse sealsesse lasteaeda panemise võimalus. Mis tingimustel ja mis tasudega seda võimalik teha.

Toon siia ka ära tähtsamad punktid, mis juhul pole vaja tööluba:

EL kodaniku tööluba ei vaja üldreeglina:
• kõrge kvalifikatsiooniga töötajad § 19, l. 2 välismaalaste viibimist käsitleva seaduse – Aufenthaltsgesetz - alusel (nt. eriliste kutsealaste teadmistega teadurid, õppepersonal või erilise funktsiooniga teaduskaastöötajad, spetsialistid, erilise kutsealase kogemusega juhtivtöötajad)
• kõrgkooli või teadusasutuse juures töötavad teadurid ja külalisteadurid
• välisriigis asuvate saksa koolide lõpetanute puhul langeb ära vabale töökohale
kandidaadi otsing kohaliku eesõigusliku tööjõu hulgas (nn. Vorrangprüfung; nt.
Tallinna Saksa gümnaasiumi saksa keele osakonna abituriendid)
• juriidilise isiku organi liikmed ja üldvolitust või prokuurat omavad juhtivad töötajad
ning äriühingu osanikud, kes on tegevad esindajana või ärijuhina
• rahvusvaheliste ettevõtete juhtivtöötajad, kes lähetatakse Saksamaal asuvasse ettevõtte filiaali
• elukutselised sportlased ja treenerid, kelle spordikvalifikatsiooni on kinnitanud Saksa
kõrge taseme spordiühing kooskõlastatult Saksa vastava alaliiduga
• hooajatöölised põllumajanduses, metsanduses, hotellinduses, toitlustuses, puuviljade ja juurviljade töötlemisel, samuti saeveskites, näituste väljapanemisel, riikidevahelise kokkuleppe alusel töölepingut või võõrtöölise lepingut omavad töövõtjad
• au-pair'ina kuni 1 aasta töötavad isikud (peredes, kelle emakeel on saksa keel;
avalduse esitamisel vanus max. 24 a.)
• koduabilised kodumajanduslike tööde tegemiseks hooldamist vajavate isikutega
majapidamistes
• välisriigis asuva ettevõtte poolt Saksamaale lähetatud tööandja kodutöötajad, kui majapidamises on üks alla 16 a. vanune laps või hooldamist vajav leibkonnaliige
• kunstiline ja artistlik tegevus
• välisriigis omandatud kutsehariduse tunnustamiseks vajalik tähtajaline praktiline tegevus
• emakeelset õppetööd läbi viivad õppejõud
• rahvustoitude kokad rahvusrestoranides töötamisel
• IT-spetsialistid
• kõrg- ja rakendusliku kõrgharidusega spetsialistid, kelle erialaste teadmiste
kasutamine on riigile tähtis
• juhtivtöötajad kvalifitseeritud tegevuseks Saksamaal asuvas ettevõttes, kes omavad selle ettevõtte spetsiifilisi teadmisi
• juhtivtöötajad Saksa ja välisriigi ühisettevõtetes, mis on moodustatud riikidevaheliste kokkulepete alusel
• rahvusvahelistes kontsernides personali alaste vahetusprojektide raames või
välisprojektide ettevalmistamisel nõutavad kvalifitseeritud töötajad
• palkmajade monteerijad
• Saksamaal elamisõigust ja tegevusluba omavad iseseisvad ettevõtjad
• iseseisvad teenuste pakkujad kõikides sektorites kui nad ei rakenda välisriigi
töövõtjaid
• teenust pakkuva tööandja poolt lähetatud töövõtjad, välja arvatud ehitusvaldkonnas ja ehitusega seotud majandusaladel, hoonete, inventari- ja liiklusvahendite puhastuses, sisekujunduses
• tööalad, mis tööloa määruse järgi (Arbeitsgenehmigungsverordnung) selgesõnaliselt ei vaja tööluba

Perekonnaliikmeid on võimalik ka täitsa edukalt kaasa võtta.

d) Perekonnaliikmed

Registreerimise kohustus on ka perekonnaliikmetel, vt. eelpool.
Töövõtja perekonnaliikmed saavad EL kodaniku piiramatu ja tähtajatu töötamise õiguse (Arbeitsberechtigung - EU), juhul kui see perekonnaliige, kelle juurde nad saabuvad, juba omab seda õigust või kui nad pärast Saksamaale saabumist perekonna ühendamise raames vähemalt 18 kuud seaduslikul alusel ühiselt Saksamaal on elanud.

Oleme mehega mõelnud Saksamaale kolimisest, kuna lõpetasime eelmisel kevadel kooli ja nüüd on kõrgharidus käes (minul loodusteaduste alane, temal laevamootorite alane). Samuti on mul paber ka raamatukogunduse vallas ja sügisel ka 2 aastat töökogemust sellel alal. Juba aasta aega oleme mõelnud ja ikka ei tea, mida teha. Saksamaa mõte on minul juba keskkooli algusest meelel, võtsin isegi Tallinna Keeltekoolis aasta aega tasulisi kursuseid ja sain ka tunnistuse. Elukaaslasel on aga inglise keel selge.
Meid hirmutab aga see, et meil ei ole Saksamaal tuttavaid, tööd ega elukohta. Kuidas me "jalad alla" saaksime?
Varsti tahaks juba ka pisiperet, aga siin Eestis sellistes elutingimustes me seda endale lubada ei saa ja ei taha.

Kui on plaanis minna ühele ülalnimetatud erialale tööle, kus pole tööluba vaja, siis jääb üle ainult koguda valmis mingi hulk raha ning töökuulutustele vastama hakata. Niipalju kui jälginud olen, on pakkumisi piisavalt.

Ise plaanin mineku detsembri lõpupoole või jaanuarisse, kuna siis kooliga ka asjad korras. Kui saab ajastada mineku ühele ajale on mitmekesi kogu asjaajamine mõnevõrra kergem.

Hea oleks kui saaks mingi kontakti. Saaks täpsemalt asju rääkida.

Pakun et need kõrgkooli paberid tuleb teil saksa keelde tõlkida ja Saksamaal mõnes kõrgkoolis hinnata lasta. Eesti paberiga pole ikka üldjuhul miskit teha. Ja eelmise töökogemuse võib ka suht korstnasse kirjutada.

Nii nagu Eestis on komisjon kes hindab välismaise diplomi väärtust kohalikku, nii on ka seal. Ülikooliga pole sel midagi pistmist.
Teiseks kui sul on rahvusvaheline töökogemus suures rahvusvahelises firmas, siis väärtustatakse seda vägagi. Seda enam, kui oled mõne spetsiifilise ala spetsialist.

Pane end firma omaniku olukorda. Tuleb su juurde vend a la Ungarist, kohalik keel suus ja pakub end projektijuhiks. Referents on mitu suurt hästi lõppenud projekti. Jätad ta tööle võtmata sellepärast, et ta on eelnevalt Ungaris töötanud?

"Teiseks kui sul on rahvusvaheline töökogemus suures rahvusvahelises firmas, siis väärtustatakse seda vägagi. Seda enam, kui oled mõne spetsiifilise ala spetsialist."

See on loomulikult hoopis teine tera ja see ka aitab. Kuid kui mingi suva ungarlane tuleb mingi CV-ga, kus tal mingi kohaliku ettevõtte referentsid, siis saadan pikalt- selliseid referentse võib ju ükskõik kes kirjutada ja pealegi keegi ei vaevu üldjuhul midagi üle kontrollima. Loeb nimi, tuntus. Muidu alustad nullist. Üldjuhul.

Diplomite tôlkimisel tuleks silmas pidada, et Eestis tehtud tôlge on maha visatud raha. Täpsema info leiate www.olg-stuttgart.de otsingu Dolmetscher und Übersetzer alt. Diplomi tunnustamiseks on vaja veel lisaks tôlkele Eestis kinnitatud originaali koopiat.
Suure eufooria rahustamiseks tahan veel lisada, et majanduskriis on ka Saksamaale jôudnud ning paljud firmad töötavad osalise tööajaga. Töökoha otsimisel on seega tarvis päris suures koguses kannatust.
Edu kôigile!

Kas ülalpool toodud nimekiri (tööluba mitte vajavad erialad/ametid ) on Bundesagentur für Arbeit info?

Selle ülaltoodud nimekirja sain Saksa saatkonna lehe kaudu lingilt: http://www.tallinn.diplo.de/Vertretung/tallinn/et/01/Arbeiten_20in_20Deutschland/DLD__Arbeiten-in-Deu__EST,property=Daten.pdf

Tänud kasuliku info eest diplomi tõlkimise kohta!

Kuna ma ise sihin IT arenduse ja disaini alast tööd, siis võrreldes mõne teise erialaga on loodetavasti vähemalt selles osas tööolukord natukene parem.

väidab mône ametialaga seoses töölubade osas midagi muud. Üks näide Au-pair kohta..

Au-pairs aus den EU-Mitgliedstaaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn benötigen für die Aufnahme einer Au-pair-Beschäftigung eine Arbeitserlaubnis-EU. Diese wird auf Antrag von der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit erteilt.

Vôib ju olla, et selle tööloa saab lihtsustatud viisil aga väide, et üldse tööluba tarvis ei ole ei pea paika.

Ilma kindlate faktideta ei tuututa aga julgen väita, et sellel saatkonna kodulehel ei pea veel mônigi asi, seoses töölubadega, paika..( ise seda kodulehete küll ei uurinud aga usaldan spetz-i andmeid )

Soovitan kôigil ebameeldivuste vältimiseks siiski otsest infot Bundesagentur für Arbeit käest küsida.

Tõenäoliselt panin ma mööda sellega, et päris ilma tööloata saaks. Aga saksa saatkonna julgustav poolehoid tõsist tööd tegema minna soovijatele oli igati positiivne.
Üks küsimus on ka väikese lapsega ja lasteaiakohaga. Kuna mingi aja pärast võtaks ka lapse sinna kaasa, siis oleks vaja talle lasteaiakohta. Kui vähemalt 1 vanematest töötab, kui lihtne on 2-3 aastasele lasteaiakohta saada?
Kas peab mitmeid kuid eelnevalt kirja panema või mõni muu sissesaamise kord?
Mis võiks olla kuine väljaminek lasteaiale seal?

Kui kellelgi soov ühineda meie ideega, siis jätkuvalt see võimalus. Tõenäoline sõit on kas november või siis peale jõule jaanuari jooksul kui kõik jälle tööl on. Hetkel käib keeleõpe/meelde tuletamine ja oskuste lihvimine. Kindlat linna vms kohta pole välja vaadatud. Kõik läheb selle järgi, kes töösoovile vastab. Eelistatud muidugi läänepoolne piirkond. Pikemas perspektiivis plaanis ka oma asja ajama hakata seal kuna innovatiivseid ideid palju, aga Eesti on liiga väike koht, et selline arendus ära tasuks, just potensiaalsete klientide osas.

Isegi kui siit foorumist suurt tagemaks ei saa, siis saab seda läbi muu interneti. Siin on vastused mu küsimustele lasteaia kohta. Ehk kulub kellelegi veel ära. Olen teinud omale kokkuvõtteid ja ka hunniku linke saanud, kust lasteaedasid ja lapsehoidjaid vajadusel otsida.

Kindergarten
Alla 3 aastast last pole õigust panna lasteaeda
Lasteaiakohtade arv on suhteliselt piiratud
Enamus lasteaedasid hoiavad lapsi pool päeva, kolmandik hoiavad terve päeva
Suuremates linnades on ka privaatseid lasteaedasid
Lapse lasteaeda panemiseks on vaja esiteks külastada Kita-Stelle asutust
Jugendamt annab nõusoleku lapse paigutamiseks lasteaeda

Tagesmutter
Lapsehoidjat aitab leida ka Jugendamt
Lapsehoidja tasu on tavaliselt väiksem lasteaiamaksust
Lapsehoiu tunnitasu on 3...6EUR keskmiselt

Tere!

Räägin nüüd kaasa, sest kolisin hiljuti Saksamaale, kuna mu partner on sakslane ja juba üle 15 aasta IT firma omanik.
Meil on ka firmas personali küsimuses probleeme tekkinud.Hiljuti võtsime tööle IT spetsialisti, kes tuli Egiptusest, aga sakslannaga abielus ja pere siin. Seega jäid nagu need esimesed hirmud nende kolmandate riikide ees väiksemaks. Võtsime ta tööle, kuna ta olevat väga "kõvade" paberitega turvalisuse alalt. Väga süvenenud spetsailist omal alal. Minu partner oleks küll eelistanud sakslast, aga kuna hetkel tuli kiiresti otsustada ja sakslased ei olnud piisavalt heade näitajatega, sai siis see egiptlane võetud.

Ta pidas meil vastu 3-4 kuud. Kusjuures ma võin täiesti erapooletult kinnitada, et tal oli suur palk (ka siinses mõistes) ja korralikud bürootingimused töötegemiseks. Isegi tööauto oleks saanud. Jooksis aga ise minema, kuna ta tundis, et ei saa hakkama. Esiteks polnud tal autojuhilube, mis on selle töö jaoks mõeldamatu. Kontoris pole mõtet istuda, kui kliendil on probleem. Teiseks pead sa oskama laitmatult saksa keelt, sest asjatundmatu sakslane on väga skeptiline kõiges, mis puudutab Internetti (sest seal on ju kogu tarkvara sees :D, nagu me hiljuti ühelt kliendilt kuulsime). St sakslane on väga skeptiline niigi, sa pead tema probleeme ette aimama ja tunnetama, mida ta sinult ootab.
Nii ja sellest on veel vähe. Sa pead ka väga hästi inglise keelt valdama, et tehnilisest küljest aru saada ja loomulikult ka oma erialast rohkem, kui siinsed kandidaadid. Et mitte ära unustada saksamaal on ju neid ka :)
Ja siis ei teeks üldse paha, kui oleksid ka müügiinimene.

Kui Sa nendest hirmudest julgelt üle vaatad, siis ma saadan Sulle meie aadressi, sest tulla ju tasub! ;)

Seniks Päikest ja julget pealehakkamist!

Olen ka kindlalt otsustanud, et tuleb kolida Saksamaale - Eesti tundub kuidagi väike ja mannetu, muidugi on ka muid põhjuseid, miks tahan ära minna. Lemmiklinn Saksamaal on Köln, kuhugi sinnakanti tahakski minna (lääne poole, nagu ka sina, spetz). Kahjuks pole ma ühelgi alal eriti kõrgelt kvalifitseeritud, kohe-kohe saan majandusteaduse bakalaureusekraadi, olen 7 aastat töötanud müügijuhina ja oskan väga hästi saksa keelt. Loogiline, et ka Saksamaal on müügimehi kuhjaga, nii et minusugusel hetkel minek ja tööloa saamine eriti raske...

Kui teil seal sidemeid-kogemusi rohkem ja saate minekul aidata või oskate nõu anda, kuidas minekut planeerida, võiksite ühendust võtta - meiliaadress tarmo_avilo@yahoo.com .

Vastupidi, häid müügiinimesi on ALATI vaja, neid ei ole kunagi liiga palju. Kui oskad hästi müüa, on see Sinu trump terveks eluks.

Tere, olen ka huvitatud Saksamaale elama asumisest. Oman IT alast bakalaureuse kraadi ja paar aastat töökogemust.
Kui teil seal tutvusi on rohkem või kui oskate nõu anda kust alustada tööotsimisega siis võiksite ühendust võtta - t6nis20@hot.ee

Zorg, palun järgi eesti kirjakeele reegleid ja Sinu postitused ei kao kusagile (lause algus suure tähega, kohanimed suure tähega jne).