Reisikindlustus 6000 EUR+ reisi kindlustamiseks

Head reisisellid,

on kellegil kogemust luksusreisi kategooria reisikindlustusega, kus hüvitise lagi reisi maksumust arvestades viisakasse kategooriasse jääks? Milliste seltsidega sellest üldse rääkida? Eeldatavasti välismaised? On kellelgi kogemusi? Näiteks If kindlustuse hüvitise lagi on 1982 Euri/inimene ja kogu muusika. Igasugused lingid, taustainfo, kogemused teretulnud. Eesmärk oleks kindlustada 6300 Euri maksev reis ühe hinge kohta.

Tänulik Narr

Tere!

ERGO peaks kindlustama. Endal olemas aastane korduvreisikindlustus summale 5000.-€/inimene.

Uurin kohe Ergost võimaluste kohta! Tänan!

Tänan, Tripikad! Tänu asjalikele näpunäidetele sain ka ülevaate turusituatsioonist. Jagan infot, juhuks kui kellelgi teisel peaks tulevikus sama probleem tekkima. Tisteerin kindlustusmaakleri kirja:

Paraku pole pakkumiste valikut. Ainus pakkumine on järgmine ( maksed ühe inimese kohta.

Reisi kestus 25 päeva, meditsiiniabi kindlustussumma 100 000 EUR ( automaatselt ka reisil toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel kindlustatu surma korral ühekordne surmajuhtumihüvitis 10 000 EUR pärijatele ), reisitõrke kindlustussumma 8000 EUR – kindlustusmakse on 331.75 EUR. Järgmine madalam võimalik reisitõrke kindlustussumma on 6000 EUR, sel juhul on kindlustusmakse ca 257 EUR. Kui meditsiiniabi ei vali ( eile kirjutasin ekslikult, et see on kohustuslik ), siis ainult reisitõrkekindlustus 8000 EUR kindlustussumma juures maksab 294.60 EUR.

Meditsiiniabi hüvitab kindlustatu ootamatust haigestumisest, kroonilise haiguse ägenemisest või õnnetusjuhtumist tingitud vältimatu meditsiiniabi kulu: arsti visiiditasu, ravimite, arstiabi, haiglaravi kulud, kindlustusjuhtumist tingitud hädavajalik transpordikulu välismaal; kulu, mis on seotud kindlustatu kojutoomisega (vajadusel erilennukiga vms), kindlustusandja nõusolekul ka kindlustatut saatva ühe isiku reisi- ja majutuskulud; hambaravi esmaabi kulu hüvitispiiranguga 200 eurot ühe juhtumi kohta; kindlustatu põrmu välismaal matmise või tuhastamise või põrmu kojutoomise kulu.

Reisitõrke riski alt hüvitatakse reisi katkemisel mõistlikud ja põhjendatud majutus- ja transpordikulud, mida tehti reisi jätkamiseks või alalisse elukohariiki tagasipöördumiseks; väljaostetud, kuid kasutamata jäänud teenuste maksumus (v.a majutus- ja transpordikulud).

Reisi katkemine on olukord, kui kindlustatu hilineb reisi alguspunkti või kaldub kõrvale esialgsest sõidugraafi kust, sh ei jõua plaanipäraselt reisi sihtpunkti või tagasi alalisse elukohariiki.

Reisi ärajäämise või katkemise põhjuseks loetakse ootamatut ja ettenägematut sündmust, mille tõttu kindlustatu ei saa planeeritud reisile minna või on sunnitud reisi katkestama.

Reisitõrke ehk reisi ärajäämise või katkemise kindlustuse alusel ei hüvitata:

· kahju, mille põhjus on ilmnenud enne kindlustuslepingu sõlmimist;

· kahju, mis on tekkinud seetõttu, et klient loobub reisist või katkestab reisi majanduslikel kaalutlustel;

· kahju seda osa, mille on hüvitanud või hüvitab reisikorraldaja ja/või transpordifirma või mis kuulub hüvitamisele teiste lepingute alusel ja/või teiste isikute poolt seadusega ettenähtud korras;

· kahju, mis on tekkinud seetõttu, et reisi algus- või ümberistumispunkti jõudmiseks ei ole varutud piisavalt aega – ei ole arvesse võetud liiklustingimusi, halba ilma, ümberistumiseks vajalikku miinimumaega jms;

· reisi- või transpordifirma pankrotist tulenevaid nõudeid.

Eesti turu väiksuse tõttu võivad kindlustuspreemiad tõesti suurema reisitõrke katte puhul olla väga suured.

Võrdluseks tooksin näiteks Suurbritannia Virgin Money reisikindlustuse: nende Virgin Travel Insurance Gold ülemaailmne (ex USA&Kanada) 5000 naelase reisitõrkekatte, 2000 naela pagasikatte ja 15.000.000 naelase meditsiinikattega kindlustus maksab 41.49 naela/nädal (ca 50€/nädal siis): http://uk.virginmoney.com/virgin/travel-insurance/.

Kasutan järgmist järgiproovitud tegijat: http://www.ihi.com/ Kindlustusel "unlimited cover".

Endal ka IHI Bupaga hea kogemus. Tõsi, see "unlimited cover" puudutab ilmselt vaid õnnetusjuhtumikindlustust (medical cover), reisi katkestamise/ärajäämise korral (trip cancellation option) - mis on siinse teema sisuks - on hüvitise ülemmäär 1450€, vt https://global.ihi.com/travel%20insurance/single%20trip/cover.aspx.

Tänan kõiki asjalike linkide ja ideede eest. Tõepoolest, teemaks eelkõige reisitõrge - haigus, lähedase surm jne.