Välisriigi dokumendi apostillimine

Kas kellelgi on kogemusi, kuidas välismaa dokumenti apostillida?

Nimelt oleks vaja Rootsi kõrgkooli lõpudiplomile apostilli, aga ise ei ela enam Rootsis. Kas keegi teab, kas seda oleks võimalik teha ise Rootsi sõitmata?

Vt 1965. a Haagi konventsiooni kodulehelt, kelle pädevuses on Rootsis apostillimine (Eestis nt teevad seda notarid), kontakteeru vastava pädeva asutusega ja korralda ära. Kui ei saa hakkama, siis kasuta advokaati (mõni väiksem büroo ehk on nõus eraisikut ka taolises küsimuses aitama, kui tasu ja kulud ette maksad).

Mina uuriks Rootsi saatkonnast, äkki nemad saavad aidata.

Nojah, alati võib soovitada ka helistada infoliinile, emale jne. Ma lihtsalt ise sageli korraldan apostillimist ja legaliseerimist igal pool maailmas, sellepärast püüdsin natuke konkreetsemat nõu anda.

Pead pöörduma Rootsi saatkonda, Eesti notarid kinnitavad Eestis välja antud dokumente. Rohkem infot leiad www.notarid.ee.

No ma isegi olen teinud seda mujal riikides, aga kui oli vaja pabereid legaliseerida Tai jaoks, siis Eesti välisministeeris legaliseerimisest ei piisanud, pidin käima veel Tai aukonuli juures, kes omakorda kinnitas Eesti välisministri allkirja , kuna seal seda ei teata. Ning alles see järel sain oma paberi omakorda Tai välisministeeriumis ära legaliseerida.

Mis värk teil selle Rootsi saatkonnaga on? Rootsi saatkond Eestis ei apostilli Rootsis väljastatud dokumente. Samuti ei ole küsijal midagi kasu informatsioonist selle kohta, kuidas Eestis väljastatud dokumente apostillida saab. Ta ju soovib apostillida Rootsis väljastatud dokumente. Haagi konventsiooni kodulehe andmetel apostillivad ka Rootsis dokumente notarid:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=348#46547

Riskides saada Paciocca pahameele osaliseks, siis siiski julgen soovitada Eesti praktika varal võimalikku kergemat varianti. Nimelt ka Eestis apostillivad dokumente notarid, kuid seda on üsna kerge korraldada läbi tõlkebüroo. Usun, et Eesti tõlkebüroodel on olemas sidemed Rootsi tõlkebüroodega ning läbi selle on võimalik korraldada Rootsis väljaantud dokumendi apostillimine Rootsi notaris kergema vaevaga ja võimalik et väiksema hinnaga. Aga muidugi võib Rootsi ka kohale sõita.

Mu Rootsi keel pole küll eriti hea, aga midagi aru saan. Saatkonnas peaks saama vajadusel vähemalt legaliseerida, ning see annab tegelikult sama tulemuse. http://www.regeringen.se/sb/d/2557/a/13839

Alustuseks tasuks pöörduda just nimelt saatkonda, kes annab täpse info, kas on võimalik korraldada apostillimine ilma Rootsi kohale sõitmata. Ma paraku ei valda rootsi keelt ega oma piisavalt aega, et vastavaid otsinguid teha, kuid näiteks toon Eesti.

Eestis teevad apostillimist üldiselt notarid. Kuid konsulaarseaduse § 42 kohaselt saab apostillimist korraldada ka konsulaarametnik või aukonsul. Väljavõte seadusest allpool. Ma ei välistaks ja pigem arvaks, et sarnaselt on korraldus ka Rootsis. Kõige täpsema ja pädevama info saab Rootsi saatkonnast Eestis (või mistahes muus riigis), kus tegutsevad konsulaarametnikud.

Pädev asutus vastava konventsiooni kohaselt on Eestis notar, kuid konsulaarametnik saab legaliseerimise korraldada. Seega ma soovitaks teemaalgatajal pöörduda saatkonda ja pacioccal veidi rohkem olukorda uurida ning teiste pakutud mõtteid mitte maha teha ilma tausta uurimata. (võib-olla on kõnealune isik muidugi juba uurinud ja kindel, et Rootsi konsulaarametnik apostillimise ei korralda - paraku puudub kommentaaridest vastav viide).

§ 42. Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimine (1) Konsulaarametnik või aukonsul tellib isiku kirjalikul taotlusel Eesti ametiasutuselt avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse kohaselt. (2) Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimise eest tuleb tasuda riigilõivu. Aukonsul võib avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tellimise eest võtta teenustasu riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivumäära ulatuses.

Legaliseerimine on hoopis teine protseduur ja sellel ei ole sisuliselt sama tagajärg. Legaliseerimisel kinnitatakse dokument kõigepealt väljaandja riigis ja seejärel riigis, kus seda kasutada soovitakse. Pärast seda oleks diplom aktsepteeritav küll Eestis, aga mitte üheski muus riigis.

Apostillimisel kinnitatakse dokument väljaandja riigis ja seda saab kasutada ja aktsepteeritakse ka muudes Haagi konventsiooniga liitunud riikides, mitte ainult Eestis.

Aga jah, üldiselt ma ei saa aru, miks pöörduda 10 muu isiku poole, ainult mitte selle poole, kes saab apostilli väljastada. Kui mul endal oleks vaja, siis ma helistaksin suvalisse Rootsi notaribüroosse ja lepiksin nendega kokku, et kannan apostillimise tasu ja postikulu neile ära ja panen dokumendi tähitud kirja või kullerpostiga teele. Võrreldes kohaleminemisega oluline sääst.

usu Cappellini, Paciocca teab, millest räägib. Apostilleerimine on legaliseerimise edasiarendatud variant - kahe riigi asemel (väljaandja ja vastuvõtja) saab piirduda ainult dokumenti väljaandva riigi kinnitusega. Nende riikide puhul, kes on liitunud apostillimise kohta käiva konventsiooniga, ei ole küll mingit mõtet punnida legaliseerida. See tähedaks lisaks Rootsis kinnituse võtmisele ka Eesti Välisministeeriumis asjaajamist ehk siis hulga pikemat toimetamist. Ja ilma Rootsipoolse kinnituseta ei pääse Sa nagunii. Mõlema protseduuri sisu ongi see, et dokumenti päritoluriik kinnitab, et asi on õige. Legaliseerimise puhul kontrollitakse see lihtsalt veel vastuvõtvas riigis üle. Aidata saab siin ainult Rootsi vastav ametiasutus. Hbertile kommentaariks, et muidugi võib alati ringiga minna, aga otse saab tihti kiiremini (ja odavamalt) :) Ehk kui tõlkida pole vaja, siis ei ole vaja tõlkebüroosse pöörduda.

Aitäh kõigile info eest. Uurisin saatkonnast, aga nemad aidata apostilliga kahjuks üldse ei saa. Kontakteerusin otse Rootsi ühe notaribürooga, kus apostill maksab 370 SEK, kui ise kohale ära tuua, aga kui postiga saata, siis on hind 1000 SEK. Nii et apostillimine on kulukas tegevus ja selle postiga saatmise vahe eest saab juba ise Stockholmis käidud. Lisaks öeldi, et postiga saates tuleb saata tavapostiga, mitte tähitult. Ma ei tea miks see nii on, aga oma dokumente küll niisama saata ma kindlasti ei julge. Kokkuvõttes tuleb ise Rootsis ära käia või leida keegi, kes aitaks.

Annan veel väikse vihje: Enne kui lähed Rootsi seda tegema, siis uuri järgi, kas saad ikka 1-päevaga hakkama. Olen ise Eestis näiteks tegelenud koolide diplomite apostillimsiega ja kuna kõikide direktorite allkirju andmebaasis ei olnud, siis ei tahtnud keegi koheselt apostillida - tuli otsida üles direktori allkirjanäidis ja selleks läks aega mõnikord paar päeva. Võib-olla on Rootsis natukene arenenum süsteem ja tuntumate ülikoolide rektorite andmed registris olemas.