EL ja Hiina sõlmisid lennunduskokkuleppe

Euroop Liit ja Hiina sõlmisid 20. mail kahepoolse lennunduskokkuleppe, mis loob eeldused tihedamateks lennuühendusteks kahe piirkonna vahel. Lepingu põhilised punktid:

  • EL ja Hiina tunnustavad üksteise lennundusalaseid akrediteeringuid ja ohutussertifikaate.
  • Nüüdsest saab Hiinasse lennata igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Seni oli see õigus vaid selle liikmesriigi lennufirmal, mis oli liikmesriigi kontrolli all ning millel oli kahepoolne leping Hiinaga. Seega võiks Norwegian soovi korral avada liini Hiinasse näiteks Helsingist või Stockholmist (lennuload üle Venemaa saavad siiski suuremaks piiranguks).

Leping jõustub peale ratifitseerimist Euroopa Komisjonis ja Hiina Transpordiametis.