...

Üks pilt seal rippus seina peal.
Üks pilt,mil polnud raame,
nii üksikuna teiste seas
too koltunud ja kaame.
Värv pragunenud tükati
ja äärtel kärbsemust ,
sest haruharva lükati
ses ruumis lahti ust.
Ja selle pildil üksikul,
veel üksildasem laps
üks üleliigne eksitus,
üks armastuse aps.