http://kuimittenyyd.blogspot.com

Californiast Baja Californiani ja sealt edasi Argentiinasse välja. Praegu Hondurases.