20 juuniks Berliini

Kas oleks kedagi, kes 20ndaks juuniks Berliini sõidab? Äkki oleks võimalik küüti pakkuda 19 a tudengineiule.