Reklaam
  • Trip.ee eesmärgiks on pakkuda kõikidele Eesti reisihimulistele keskkonda kogemuste jagamiseks. Reklaamist tulenev raha kulub Trip.ee arendamiseks ning ülevalhoidmiseks.
  • Trip.ee on suurim ja vanim reisiteemaline internetifoorum Eestis. Reisiportaalis Trip.ee reklaamimine on tasuline. Kõik foorumipostitused mis on reklaamihõngulised kustutatakse.
  • Reklaam Trip.ee-s on eksklusiivne. See tähendab seda, et reklaamivõimalusi pakutakse ainult firmadele, kellel on usaldusvääne, kvaliteetne ja huvitav teenus. Firma suurus ei oma seejuures tähtsust.
  • Eelistatud on reisimise ja turismiga seotud reklaamid.

Reklaamisoovid palume saata [email protected] või [email protected]