Alanya - kas hotell Melissa või Muz?

Tere, kes käinud või teab, millist hotelli neist kahest Alanyas soovitate? Ressursid piiratud, seetõttu midagi kallimat ei saaks võtta. Oleks võtnud Sun City, kuid see pidi väga kärarikas olema.