aotoga norrasse

kui.keegi on käinud suvel autga norras reisil siis ehk jagab nõuandeid ja kogemusi.