eesti ajakirjanikud või advokaadid Dublinis Iirimaal?

Vajan kiiresti inglisekeelt nii kõnes kui kirjas vabalt valdavat eesti ajakirjanikku või advokaati Dublinis, Iirimaal. Asi väga tõsine.