Eesti Matkaliit kutsub matkatreeneri kutset taotlema

Eesti Matkaliit kuulutab I-II taseme matkatreeneri kutsest huvitatutele välja 2008. aasta esimese kutseomistamise vooru

Eesti Matkaliit kui matkatreeneri kutsekvalifikatsiooni omistav organ Eestis ootab kutset taotlema

 1. Eestis matkakorraldusega, matka- või alpinismielementidega seiklustegevustega, seiklusradade, matkavõistluste, matkamise treening- ja lastelaagrite, matkade juhtimisega ja matkaalase juhendamisega tegelejaid.
 2. Väljaspool Eestit kaugmatkade juhtimise, matkakoolituse ja matkakorraldusega väljaspool Eestit tegutsejaid.

Matkatreeneri tunnistus tõendab matkajuhtidele vajalike oskuste ning teadmiste olemasolu. Treenerikutse taotlemise eelduseks on kutsekoolituse läbimine, mis annab ka harrastajale vajaliku teadmistepagasi ning ülevaate oma võimekusest.

I – II taseme matkatreeneri kutse taotluste vastuvõtmine toimub 14.-28. märts 2008.

Kutseeksamil osalemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 1. Kutsekvalifikatsiooni taotlusvorm (vt. www.matkaliit.ee/vvfiles/0/Taotlusvorm.pdf) Vorm lisatud ka manusena.
 2. CV vorm kutse taotlemisel (vt. www.matkaliit.ee/vvfiles/0/CV.pdf) Vorm lisatud ka manusena.
 3. Alpinisti raamat või matkatõend (Kinnitatud grupijuhi või teise matkast osavõtja allkirjaga), mis sisaldab järgmisi andmeid: matkaliik, matka raskusaste, grupijuhi nimi, grupi suurus, matka regioon, matka aeg ja marsruut, tõendi kinnitaja ja kontakttelefon (Abi erinevate nõuete täitmiseks leiate aadressil www.matkaliit.ee/Matkadokumendid_0).
 4. Isikut tõendava dokumendi koopia
 5. Haridust tõendava dokumendi koopia
 6. Täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
 7. Kutseomistustasu maksmist tõendav dokument (Kutseomistamistasud aadressil www.matkaliit.ee/Matkatreeneri-kutse/Kutseomistustasud-2007).

Vajalikud dokumendid saata postiaadressil:

EESTI MATKALIIT RAEKOJA PLATS 18 TALLINN, 10146

Arvesse võetakse kuni 28.03.08 kuupäeva kandva postitempliga saadetisi.

Täiendav info matkatreeneri kutsesüsteemi ning kutse taotlemise tingimuste kohta aadressil www.matkaliit.ee/Matkatreeneri-kutse.

Matkatreeneri kutseeksam koosneb kirjalikust osast ja praktilisest eksamist:

  1. mai 2008 – Matkatreeneri spordi üldosa (koostanud Eesti Olümpiakomitee komisjon) ja matkamise eriosa (koostanud EML kutsekomisjon) kirjalik eksam.
  1. mai 2008 – Matkatreeneri matkamise eriosa praktiline eksam.

Mõlema eksamiosa toimumise koht ja aeg täpsustatakse registreerunutele.

Lisainfoks:

Koostöös Eesti Olümpiakomiteega korraldab Eesti Matkaliit I taseme matkatreeneri eriosa koolituse (30 h) 11.-13. aprillil 2008 Tallinnas. Koolitus on soovijatele tasuta. Õppekavaga saate tutvuda aadressil www.matkaliit.ee/Matkatreeneri-kutse/Oppekavad-matkatreenerile_0.

Info koolituse kohta pannakse lähemal ajal Eesti Matkaliidu kodulehele. Kindlatel soovijatel palun saata oma nimi, organisatsioon ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-mail) aadressil silja@matkaliit.ee.

Silja Möllits EML tegevjuht 56626346 silja@matkaliit.ee Raekoja plats 18 Tallinn, 10146