Eestlased Rio Grande do Sul'is

kas leidub kaasmaallasi, kes pikemaks voi lyhemaks ajaks kanna Brasiilia lounapoolseimasse osariiki kinnitanud^ votaks heal meelel yhendust, eelkoige, et emakeelt ka k6nes meeles hoida...;)