Hostel ja B&B Dublinis

Lähen ka varsti dublinisse. On Kellelgi soovitada konkreetset odavat hostelit linnas või mõnd eestlast, kes väiksema tasu eest on nõus 1 ööks peavarju andma. IRENE, kas leidsid midagi konkreetset kus peatud, võta ühendust.