Hotell või Villa Cubal

On keegi eelnevalt orgunninud ise hotelli või villat Cubale, oskate soovitada midagi selles osas 8'le inimesele?