Hotellid Prahas

kas keegi võib soovitada odavamat majutust Prahas, kuni 50 euri kahese toa eest, kus oleks omaette peaemisvõimalus ja võimalusel saaks hotellis asjad vene keeles korda ajada