Hurghada hotellid

Kahjuks ise ei vöi aidata, alles olen sinna minemas ...kuid meeleldi oodatn vastuseid