Indiasse USD või EUR?

Kas on põhimõttelist vahet, kas vahetada Indiasse kaasa EUR või USD? Või pole mõtet pead vaevata ja võtta EUR, mille kurss on ka kuu aja pärast sama kui tahta pärast tagasi vahetada?