Jamaika vs Barbados

Hei! Palun arvamusi nimetatud teemal - minek oleks juunis 2 nädalaks. Oodatud igasugune info ja arvamused, kas eelistada Jamaikat või Barbadost!