Kas keegi on käinud LONDON DUNGEONSìs ?

Kas keegi on külastanud Lonon Dungeonsi? Ei tea kas tasub sinna minna ja kas on õunde ka nagu raagitakse? Aitah koigile vastajatele.