Kaua sõidab rong Pariisist Nizzasse?

On keegi kolistanud selle maa läbi? Pilet palju?