Kõrgema klassi hotellid

kõik räägivad muudkui loteriimajutustest või 2*-3* hotellidest. Palun jagage oma muljeid ka veidi kallimatest hotellidest. Varsti Gran Hotel Villa de la Conde-sse minek ja tahaks veidi tausta teada...

valib siiski odavama hotelli, sest olgem reaalsed, peaasi et oleks kus öö ruttu mööda saata kuna enamus ajast ollakse siiski hotellist väljas linna, randa ja kõike muud avastamas, hotelli nähakse pimedas ja siis ka ainult niipalju et oma toani jõuda!:D