Kui keegi elab, viibib Jordaanias

Elan praegusel hetkel Jordaanias, kui leidub, kes viibivad voi elavad Jordaanias, voiks uhendust votta. Tiina