trip-krainetrip-ukraine-dark
Kus asub jahipoode Stockholmi kesklinnas?

Kui keegi teab jahipoode Stockholmi kesklinnas, siis palun andke teada kuidas neid leida. Kas aadressi või internetis mõnda linki.

  1. Walter Borg AB, Kungsgatan 57B
  2. Widforss, Fredsgatan 5
  3. Hunt, Kungsholmsgatan 31

Need on 3 Stockholmi kesklinnas asuvat jahipoodi, k6igil neil on ka omad kodulehekyljed.