trip-krainetrip-ukraine-dark
Lastega reisimine/küsitlus

Tere! Olen Tallinna Majanduskooli turismi eriala tudeng ja kirjutan diplomitööd lastega reisimise teemal. Oleksin VÄGA tänulik kui te vastaksite minu küsimustele, et aidata kaasa minu uuringule. Need, kes pole lastega reisinud võiksid vastata küsimustele 4,6,7 ja 8.

  1. Kuhu ja kui vana lapsega olete reisinud (reisipaketi puhul märkige palun ära paketi nimi ja reisibüroo)?

  2. Millised on olnud põhilised probleemid lastega reisimisel?

  3. Kas kasutasite reisimiseks mõne reisibüroo teenuseid või reisisite oma algatusel? *Juhul kui te ei kasutanud reisibürood, siis miks? Võimalikud vastusevariandid: a) Et raha kokku hoida b) pole lastega reisimiseks sobivaid reisipakette c) tahan ise otsustada marsruudi ja sihtkoha üle d) muu.......

  4. Kas teie arvates on eestlaste seas lastega reisimine üleüldse populaarne, kui ei siis miks?

  5. Kui siis miks olete jätnud oma lapsed reisile kaasa võtmata?

  6. Kui reisibüroo poolt oleks kokku pandud lastesõbralik reisipakett, siis maksimum kui suurt summat oleksite nõus maksma enda ja lapse eest, seda nii Eesti kui välismaa reisi puhul?

  7. Kuhu te sellisel juhul sooviksite reisida?

  8. Milliseid Eestis olevaid lastele mõeldud atraktsioone ja üritusi te teate?

Kui keegi soovib vastata mailiga siis minu mailiaadress on ninnu@kj.ee

Ette tänades!!

Kati