Lissaboni Eesti Seltsi kodulehekülg

See kodulehekülg jäi mõned aastad tagasi meelde oma huvitava ja asjaliku Portugali - info poolest. Aadressil www.lisest.org see enam kättesaadav pole. Kas on infot selle lehe saatuse kohta?