Lõuna-Osseetias trekking ?

Kas endiselt ei saa seljakotiga ja telgiga ringi kolada Kazbeki piirkonnas?

Eesti Välisministeerium,(dets.2011),soovitab endiselt vältida Lõuna Osseetiat,mis pole Gruusia kontrolli all.

On kellelgi värskemaid kogemusi?