nahhaalne mitte reisialane tibiküsimus

Vabandust juba ette, nüüd täiesti nahhaalne mitte reisialane küsimus. Riivab vaid kergelt välismaale /tööle/ minemist ;) Püsilugejana tean,et paljud siinsed kasutajad on arvutispetsid ja loodan kiirele abile nagu vahel LP TT-s saanud. Kiirelt vaja täita euroankeet arvutioskuste kohta. Antud on erinevad programmid, siis aga seisab seal key-boardi oskuse juures 2 valikut - qwerty ja azerty Mida imet võiks need tähistada? Qwerty on nagu esimese rea tähed, aga on neil kahel ka mingi sügavam mõte sees? Mingi salapärane erioskus?