Oktoberfest läheneb,

kas minejaid ka on? Kui, siis millal?