trip-krainetrip-ukraine-dark
Schengeni keeld

Kas oskab keegi vastata, et kui olen saanud eelmisel aastal Schengeni-keelu viisarezhiimi rikkumise eest, et kas peale 1.maid näiteks Soome sõites probleeme võib tekkida?