Soodusreisid.ee

Kas keegi on käinud selle firma kaudu Mallorcal? Kodulehel hind tundub soodne, aga mida selle raha eest siis tegelikult saab (hotellide kohta näiteks mida pakutakse ei leia eriti infot...)?