Tallinna Lennujaamas check-in eelmisel päeval?

Tallinna Lennujaam pakub võimalust teha check-in ära eelmisel päeval. Mida see endast kujutab ja kas pagas tuleb siis ka eelmisel päeval kaasa võtta ja kuhu ma seal lennujaamas üldse minema pean selle jutuga?