Tanamera ja Viru reisid.

Austria reisiprogramm on sõna-sõnalt sama.Kas tõesti on tegemist ühe ja sama firmaga?