deeve

Uus kasutaja, liitus Tripiga 14 aastat tagasi

6 meeldimist
20 postitust
47 kommentaari
Viimased kommentaarid

No vat siis. Valmistusin sõjaks sääskedega, aga tegelikult ei näinud mitte ühtegi sellelaadset isendit. Teemast kõrvale põigates- Gruusia on imeilus maa, kuhu kindlasti tasub reisida! 

Nonii. Ostsin Brosi elektrilise sääsepeletaja (tabletitäitega) ja Euromi ultraviolettkiirgusega sääselõksu. Võtan mõlemad Gruuasiasse kaasa ja hakkan katsetama.

Meelis, kas Sa saaksid kirja panna, mis tootega on tegemist (nimetus, tootja). Või lisada foto?

Tere

Ei ole. Kui soovite tuba jagada, siis olen lahkesti nõus.

Heli, mul on reis juba broneeritud ja sissemakse tehtud. Kui keegi juhtub samale reisile ja otsib toakaaslast, siis saame tuba jagada.

Ma ei leia sellist reisi, lisage palun link.

3 päeva on liiga lühike reis.

1967, ja aadressiks info@cherry.ee?

Kas kellelgi on õnnestunud viimasel ajal Cherry´ga e-kirja teel suhelda?

Sain täna TKA-lt kirja, kus selgelt kirjas, et nemad asjaga tegelema ei hakka.

Copy :/---/ Käesoleva juhtumi puhul on Tarbijakaitseamet kui järelevalveasutus, olles teinud kõik antud olukorras võimaliku kohtuvälise lahenduse saavutamiseks, võtnud vastu otsuse tarbijate nõudeid mitte koguda ja ühiselt esindada, pidades eelkõige silmas tarbijate jaoks olulist ajalist perspektiivi (kohtusse pöördumine eeldab iga tarbija puhul tarbijavaidluste komisjoni etapi läbimist enne ühise hagi koostamist) aga ka ameti piiratud majanduslikku, ajalist ja inimressurssi. Reisi ostnud tarbijatel on õigus valida endale meelepärane esindaja või esindada ennast ise. Tarbijakaitseametit on teavitanud valmisolekust tarbijaid esindada OÜ Advokaadibüroo LEXTAL. Paljude tarbijate ühise hagi esitamise korral on menetluskulud madalamad, mistõttu on mõistlik tarbijate nõuete koondamine ja nende ühine esindamine. /---/

Midagi muud ei saagi enam oletada, sest- kordan- kõik TKA soovitused on minuni jõudnud Cherry vahendusel. Olen saatnud TKA-le e-maile, aga neile vastuseid ei ole saanud. Olen jälginud ka nende FB lehte, kus algul oli iga päev Cherry tegevusega seotud postitus, nüüd täielik vaikus.

  1. juunil Cherry kaudu saadud kirjast väljavõte:

  1. Palume kannatlikkust ning vahepealsel ajal pole Tarbijakaitseametile täiendavaid pöördumisi vaja teha – andmed reisivautšeri ostnute kohta on Cherry Media OÜ Ametile edastanud.

Antakse selgelt teada, et TKA- t mitte tülitada.

Ka 10. mai kiri tuli Cherry kaudu (kus TK teatab, et WOW Travel on vastutav reiside toimumise eest jne). TK otse pole ühtegi selgitust ega soovitust saatnud, kuigi olen nende poole pöördunud.

TK suhtleb minuga Cherry vahendusel.

Copy:

Hea klient,

Tarbijakaitseameti palvel edastame teile teate WOW Traveli poolt korraldatavate reiside osas.

Lgp, Cherry klienditugi


Ув. клиент!

По просьбе Tarbijakaitseamet высылаем Вам сообщение по поводу поездок, устраиваемых WOW Travel.

С уважением, команда Cherry


Austatud tarbija

Olete Cherry Media OÜ-lt ostnud vautšeri Saksamaa reisikorraldaja Wow Travel GmbH korraldataval reisil osalemiseks. 26.mail 2016 teavitas Cherry Media OÜ kogu oma tegevuse lõpetamisest.

Tarbijakaitseamet on haldusorganina välja selgitanud menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja kogunud selleks tõendeid ka oma algatusel, analüüsinud põhjalikult antud juhtumit ning tuvastanud, et lepingu täitmise eest vastutab Wow Travel GmbH ning seda sõltumata sellest, kas Cherry Media OÜ on reisitasud täies ulatuses edasi kandnud või mitte.

  1. juunil 2016 teavitas reisikorraldaja Wow Travel GmbH Tarbijakaitseametit, et ei kavatse täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi.

Arvestades, et tegemist on Saksamaal registreeritud reisikorraldajaga, kes on sõlminud pakettreisilepingud Eesti tarbijatega, on reisi ostnud tarbijatel rahvusvahelise kohtualluvuse reeglite kohaselt õigus esitada oma nõue Eesti kohtusse. Selleks tuleb reisikorraldaja vastu esitada hagi. Reisi ostnud tarbijatel on õigus valida endale meelepärane esindaja või esindada ennast ise.

Tarbijakaitseametiga võttis seoses Saksamaa reisikorraldaja poolse kohustuse rikkumise ja Cherry Media OÜ maksejõuetusega ühendust OÜ Advokaadibüroo LEXTAL, teavitades valmisolekust tarbijate ühiseks esindamiseks, mis võimaldaks koondada tarbijate nõuded ja hoida kokku nii aega kui raha. Ameti hinnangul vajab Teie esindaja esmalt Teie nime ja isikukoodi, samuti maksekorraldust reisi eest tasumise kohta, vautšerit ja reisikorraldajalt WOW Travel GmbH saadud reisikinnitust. Juhul kui soovite esindajaks valida OÜ Advokaadibüroo LEXTAL, palun edastage oma andmed ja vajalikud dokumendid e-kirjaga meiliaadressile teade@lextal.ee.

Amet rõhutab, et eelnimetatud advokaadibüroo puhul on tegemist vaid ühe võimaliku variandiga nõude esitamiseks kohtule. Kohtusse pöördumise soovi korral on Teil alati õigus valida endale mistahes meelepärane esindaja mõnest teisest advokaadibüroost või esindada end ise. Tarbijakaitseamet, kaaludes ka muid alternatiive kaupleja suhtes nõude esitamiseks, on seisukohal, et tarbijakaitseseaduses sätestatud tarbijavaidluste komisjonis vaidluse menetlemine on taotletava eesmärgi saavutamiseks vähem perspektiivikas võrreldes tsiviilkohtumenetlusega.

Tarbijakaitseamet loodab, et eeltoodud selgitused on Teile abiks Teie edasiste toimingute planeerimisel ja Teile sobiva esindaja valimisel.

Katrin Malm Teenuste talituse juhataja

Tuleb seda võtta kui õppetundi- maksmisega peab venitama viimase hetkeni. Seekord "võitsid" need, kes järelmaksulepingu alusel maksid. Mind huvitab samuti, kas mõni jõudis ka reisitõrkekindlustuse teha. Kas kindlustus kompenseerib kahju?

Tegelikult pole ju tarbijakaitseamet mitte mingit infot andnud, mida nad oma uurimisega on avastanud (või mida üldse uurinud). Nüüd visatakse ette advokaadibüroo, kelle poole peaksime pöörduma oma õiguste kaitseks. Mida üldse on teinud TK juristid? Kõik suunised tulevad ka Cherry kaudu, et ei saaks otse täpsustavaid küsimusi esitada.

Jah, tarbijakaitseamet pühib käed puhtaks. Seda, kui palju koguneb hagejaid, võime ainult oletada. Tarbijakaitse võiks vähemalt selles osas appi tulla, et oleks vahelüli klientide ja advokaadibüroo vahel. Ei ole ju mõeldav, et kõik kliendid hakkaksid ise infot hankima menetluse käigu kohta. Ka hagejate hulga kohta võiksid nemad infot omada ja seda avalikustada. Cherry silmakirjalik osavõtlikkus hakkab ka närvidele käima. Kirja algus "hea klient" tekitas okserefleksi.

Nüüd hakkab küll juba viha tekkima. Cherry müüs süüdimatult reise, kasseeris raha ja tegelikult teadis, et see raha läheb tuulde. Omanikud müügu nüüd oma varad maha, koligu mõne väikelinna paneelikasse ja hüvitagu petetud klientidele nende kahjud. Olen üsna kindel, et nende elatustase on palju parem kui Cherry kaudu odavreisi soetanud klientidel. See kohtuskäimine on küll väga kahtlane- ei tea ju, kui palju koguneb hagejaid ja kui kallis on antud advokaadibüroo teenus. Menetlus venib teadmata tulevikku ja tasu aina tiksub.

Tere

Kuidas oleks lennujaamast kõige lihtsam (ja ka soodsam) Como järve äärde saada?

Tere

Mina plaanin minna 19.10. Hotelli alles valin.

Kuna reisikaalsast ei leidnud, siis tühistasin reisi. Ehk ühineme uueks reisiks?

Soovitan Eha Suija kodumajutust. Olen seal tihti peatunud ja seetõttu lähen sinna nagu koju.