Turist76

Uus kasutaja, liitus Tripiga 13 aastat tagasi

1 meeldimist
1 postitust
43 kommentaari
Viimased kommentaarid

Kindlustusselts hüvitab ainult vältimatu hambaravi. Täpsemalt siis -vältimatu hambaravi ootamatu ägeda hambavalu kõrvaldamiseks, ja / või otsene valuvaigistamine, kuni 100 eurot kindlustusjuhtumi kohta. Ühel kindlustusperioodil hüvitatakse maksimaalselt kaks (2) kindlustusjuhtumit esitatud kuludokumendi alusel. Ehk siis poole aastase kindlustusperioodi jooksul hüvitatakse 2x100 euri vältimatut hambaravi. Selleks siis hoia alles kõik kulutsekid ja esita need kindlustusseltsile.

Kui rongiga liigute ja lapsed kaasas, siis näiteks Salou/Cambrils on võrratu koht (googeldage). Valge liivaga rannad kilomeetrite pikkuses, super ilus promenaad jalutamiseks, suur vee ja lõbustuspark, kardirada, kolmapäeviti turg, kust saab nii endale kui lastele selga jalga, samuti puuvilju jne. Tegevust peaks jaguma, kui natukene eeltööd teha. Lloret de Mar ei ole jah siis väga hea võrdluseks...

QBE on otsustanud alates märtsist lõpetada uute kindlustuslepingute sõlmimise Eesti filiaali („QBE“) poolt ja filiaal alustab tänasest nn. run-off protsessi. QBE ei sõlmi enam uusi kindlustuslepinguid, kuid jätkab olemasolevate kindlustuslepingute täitmist vastavalt nende tingimustele. Kahjude käsitlemine ja hüvitamine toimub kindluslepingute alusel ja lepingus kokkulepitud tingimustel tavapärasel viisil. QBE ja RSA koostöölepingu osana toimub reisikindlustuse toote ja süsteemi üleminek RSA-le.

Kõik noored, kes viibivad hetkel Austraalias ja kellel on kehtivad QBE poliisid (Noorte 182 pakett) ei pea muretsema, kuna QBE käsitleb kehtivaid kindlustuslepinguid nende kehtivuse lõpuni. Kui poliis on lõppenud või kehtivat poliisi on vaja pikendada, siis ei pea samuti muretsema, sest RSA võtab Noorte 182 kindlustustoote üle ja pikendab poliisi samadel tingimustel. Kui kellegil on rohkem küsimusi või midagi jäi arusaamatuks, siis võite julgelt pöörduda ka janno@reisikindlustus.ee

Uuest aastast alates on siis wh viisaga reisivatele noortele välja pakkuda 2 QBE noorte paketti - noorte 182 ja noorte 365. Esimene siis pooleks aastaks ja teine siis aastaseks perioodiks. Mõlemaid pakette saab välismaal viibides pikendada ja mõlemad paketid sisaldavad endas ka füüsilise töö riski. Hinnad vastavalt 130 eur ja 220 eur. Olgu lisatud, et ISIC ja IYTC teevad need hinnad veel paremaks. Kindlustustingimused on samad, mis eespool kirjeldatud. Küsimuste korral vastan hea meelega janno@reisikindlustus.ee

Soodustuse saamiseks tuleb kehtiva kaardi number esitada enne kindlustuspoliisi sõlmimist. Tagantjärgi soodustust anda ei saa. Kaardilt on vaja numbrit, mis asub kaardi serval ja algab tähekombinatsiooniga S või Y, mille järel tuleb numbrikombinatsioon (xxx xxx xxx xxx).

Kui me räägime QBE noortepaketist wh viisaga reisvale noorele, siis seal on kirjas punkt, mis ütleb selgelt, et meditsiiniabikindlustuskaitse ei kehti ja hüvitamisele ei kuulu kulud, mis on seotud rasedusega või sünnitusega, nende tüsistustega ja tagajärgedega v.a. rasedusega seotud ootamatud tüsistused, mis ilmnevad esmakordselt enne 28. rasedusnädalat ning on seotud sündimata lapse või tulevase ema tervise ja elu päästmisega.

poliisi pikendamisel pööran tähelepanu sellele, et kindlustuskaitse ei tohi katkeda ehk siis teisisõnu saab poliisi pikendada sellisel juhul, kui vana poliis veel kehtib. Muudel juhtudel ei ole kindlustusseltsil kohustust poliisi pikendada, sest juba välismaal viibivate kodanikele poliise üldiselt ei väljastata (tekib kindlustuspettuse oht). Seega pöörduge aegsasti kindlustusseltsi poole, kui soovite oma poliisi pikendada.

Mis on uut? Meditsiiniabi kindlustusjuhtumid (punkt 2.2): Ootamatu ja ettenägematu õnnetusjuhtum või haigestumine väljaspool alalist elukohta. -Vältimatu hambaravi kuni 100 EUR ja maksimaalselt kuni 2 juhtumit ühel kindlustusperioodil. -Meditsiiniliste abivahendite soetamise kulud kuni 100 EUR ja maksimaalselt kuni 2 juhtumit ühel kindlustusperioodil. -Rasedusega seotud ootamatud tüsistused, mis ilmnevad enne 28. rasedusnädalat, ühekordne maksimaalne hüvitispiir kuni 1 300 EUR. -Kindlustatu surma korral korraldab QBE lahkunu transpordi alalisse elukohariiki kuni 5 000 EUR või matuse- ja kremeerimise kulu kuni 2 500 EUR -Kuumarabandus ja päikesepiste loetakse kindlustusjuhtumiteks. -Spordiriskid muudetud (lisarisk suusa- ja lumelaua spordi puhul, sukeldumisel üle 10 m, veespordil). (punkt 2.3 lõigud 24 ja 25) -Omavastutused puuduvad!

Pagasikindlustus (punkt 3): Pagasi vargus, purunemine, kaotsiminek või hilinemine. -Hüvitatakse pagasi hilinemisel transpordiettevõtte süül rohkem kui 2 tundi tekkinud lisakulutused 500 EEK ulatuses ühe ööpäeva kohta, maksimaalselt kuni 3 000 EEK ühe kindlustusjuhtumi kohta (omavastutust ei rakendata) -Omavastutus puudub, välja arvatud kohvri, reisikoti vms kandekoti vigastamisel ja purunemisel arvestatakse omavastutust 300 krooni. -Kindlustuskaitse all on spordivarustus!

Reisitõrge (punkt 4): Reisi tühistamine, katkemine või hilinemine. -Reisitõrke kindlustusjuhtumiks on lisaks lähedaste haigestumisele ka reisikaaslase haigestumine, kellega oli ostetud ühine reisipakett. -Omavastutused puuduvad!

Lisatud on tingimustele üldised välistused, mis kehtivad nii meditsiiniabi kindlustuse, pagasikindlustuse kui ka reisitõrke kindlustuse kohta! (punkt 5) Kindlustuse pikendamise korral, kui Kindlustatu ei viibi Eesti territooriumil, on kohustuslik küsida aktsepteeringut QBE Kindlustuselt! (punkt 1.4)

mis on seotud Austraaliasse reisimisega leiate siit: http://www.vm.ee/?q=et/node/5775

Kindlustustingimustega tutvumine ja nendest üheselt arusaamine on iga kindlustatu enda huvides ja seda tuleks teha kindlasti enne poliisi sõlmimist. Kui kindlustustingimuste tõlgendamisel tekib raskusi või muid küsimusi, siis võite alati pöörduda kindlustusseltsi (-agendi, -maakleri) poole, kes on kohustatud andma selgitusi kindlustustingimuste kohta. Kui te sõlmite kindlustuspoliisi, ilma, et te tutvuksite kindlustustingimustega, siis on väga suur tõenäosus, et te ei oska hiljem kindlustusjuhtumi tekkimisel õigesti käituda või abi saamiseks õige organisatsiooni poole pöörduda.

Konkreetse ja ühese vastuse saad sa lugedes kindlustustingimusi. Ma ei saa rääkida kõikide kindlustusseltside ja nende kindlustustingimuste eest, küll aga võin konkreetselt ja üheselt vastata nende noortepakkettide eest, millest tripis eespool juttu on olnud. Tervisekindlustuse juhtumiks on: ootamatu äge haigestumine, mis ohustab kindlustatu elu või tervist ja mille ravimiseks vajab kindlustatu vältimatut arstiabi. Kui mõni asi jääb ikka selgusetuks, siis vastan janno@reisikindlustus.ee

http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1 Kui sa reisid piirkonda, kus on välja kuulutatud kõrgendatud oht (epideemia-, looduskatastroofi oht) ja eirad kõiki ennetusmeetmeid, siis on ju selge, et sa võtad ise selle riski ja tekkinud kulud tuleb katta reisijal endal. Kui nakkusohtu on mingil moel võimalik vältida (näit. vaktsineerimine), siis tuleb seda teha juba varakult enne reisile minemist. Välisriigis reisi kestel ette võetud vaktsineerimist tervisekindlustus ei kata.

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus reisijad on sattunud looduskatastroofi (näiteks metsatulekahjud, üleujutused jne.)või epideemia (seagripp jne.)piirkondadesse. Kui tegemist on eelpool kirjeldatud piirkonnaga (kuhu reisimast ei soovita ka Eesti Välisministeerium), siis sellisel juhul reisite oma riisikol ehk kindlustus ei hüvita tekkida võivaid kahjusid nendes piirkondades (olgu siis tegemist õnnetusjuhtumi või tervisekahjustusega). Selliseid kohti on ja tuleb juurde nii Aasias kui ka Austraalias. Hea oleks ennast kursis hoida juba enne reisile asumist, mis olukord teie sihtkohas valitseb.

QBE kindlustusseltsi poolt pakutava noortepaketi kindlustussumma on 32 500 euri, mitte 35 000 euri. Paketi hind Austraaliasse reisimisel algab 2044 kroonist (ISIC ja IYTC teevad hinna veelgi paremaks). Kui juurde võtta füüsilise töö risk, lennupäevadeks reisitõrge ja pagasikindlustus, siis tuleb hinnavahemik ~2300-2900 krooni, sõltuvalt riskide suurusest. QBE Eesti filiaal kuulub QBE Europe üksuse alla ja antud noortepaketid on välja töötatud Eesti filiaali poolt. Austraalias asuv QBE üksus antud pakette ei väljasta ja kindlustusjuhtumeid ei menetle.

kust Sinu kindlustuse kohast uurimust lugeda saab - oleksin väga huvitatud Sinu kommenteeritud väljaandest. Ja kui see tüli ei tee, siis oleksin huvitatud ka nendest 12 küsimusest ja nende alampunktidest, mis Sa kirja panid (või kindlustusseltsidesse saatsid)?. PS. Kindlustusagendil on kohustus vastata kõikidele küsimustele, mis puudutavad kindlustustingimusi või infot poliisil. PS. võid kirjutada ka otse minule - janno@reisikindlustus.ee

Kas wh viisa ettenäitamisel teeb QBE 50% hinnast alla? Ma ei taha seda hästi uskuda - see peab siis küll mingi väga eriline kampaaniahind olema. Mis hinnaga sa kindlustuse said ja mis on poliisile märgitud kindlustussumma? Kui kindlustussumma on tavapärasest poole väiksem, siis on lihtne ka kindlustuse hinnast 50% alla teha.

kindlustuspoliisist ja kindlustustingimustest. Pööran tähelepanu asjaolule, et kindlustustingimustest tulenevalt ei ole kõik reisil aset leidvad tervisehädad ja õnnetusjuhtumid kindlustusjuhtumid, mistõttu ei kuulu need ka kindlustuse poolt hüvitamisele. Kindlustustingimustega tutvumine ja nendest üheselt arusaamine on iga kindlustatu enda huvides ja seda tuleks teha kindlasti enne kindlustuspoliisi sõlmimist. Kui kindlustustingimuste tõlgendamisel tekib raskusi või muid küsimusi, siis võite alati pöörduda kindlustusseltsi (agendi) poole, kes on kohustatud andma selgitusi kindlustustingimuste kohta. Näiteks: kindlustus ei kata reisil tekkivaid kulusid, kui need on ette võetud ravi eesmärgil või kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tekkimisel alkoholijoobes jne. Kindlustustingimused reguleerivad kõiki kindlustusliike - tervisekindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, reisitõrkekindlustus, pagasikindlustus jne.

Kahjujuhtumi toimudes on vaja selget pead ja külma närvi. Esimesel võimalusel võtke ühendust kindlustusseltsi kahjukäsitlusega, kus juhtum fikseeritakse ja vajadusel jagatakse teile edasist infot järgnevateks toiminguteks. Puhkepäevadel, pühade ajal või öötundidel pöörduge kindlustusseltsi koostööpartneri poole välismaal (kogu vajaminev info on olemas kindlustuspoliisil), kes vastab teie kõnedele 24h ööpäevas. See tagab teile vajadusel kiire arstiabi ja ravikulude kompenseerimise. Reisitõrke kindlustusjuhtumi puhul tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust reisikorraldaja (reisibüroo), transpordiettevõtte (lennufirma) või majutusettevõttega (hotell) ja teavitada asjaoludest, mis takistavad kindlustatu reisile minekut või reisi jätkamist. See tagab võimalikud väiksemad kulud reisi jätkamisel või selle ärajäämisel. Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumi puhul tuleb esimesel võimalusel võtta ühendust kahju tekitanud ettevõtte esindajaga, varguse või röövi puhul kindlasti ka kohaliku politseiga, ja võtta juhtunu kohta tõend, kuhu pannakse kirja kaduma läinud või varastatud/röövitud esemed.

Kõik haigla, arsti või muud abiteenistuse kuludokumendid esitage oma kindlustusseltsi kahjukäsitlusele reisilt saabumise järel.

Reisitõrge ja pagasikindlustus ei ole kohe kindlasti 100% kaetud ainult seetõttu, et sa oled ostnud lennupiletid. Kuna sa reisid välismaale aastaks, siis pole sul mõtet võtta aastast reisikindlustuse poliisi koos reisitõrke- ja pagasikindlustusega, sest reaalselt läheb sul reisitõrke ja pagasikindlustust vaja ainult Uus-Meremaale lendamiseks ja sealt Eestisse tulemiseks ehk ütleme siis, et ~6 päevaks. Milleks maksta siis ülejäänud 358 päeva eest, kui sul seda tarvis ei lähe? Soovitus: sõlmi omale aastane tervisekindlustus (noortekindlustus, kui oled alla 30 eluaasta) ja lennupäevadeks reisitõrge koos pagasikindlustusega. Muud riskid (füüsiline töö jne.)saad vajadusel juurde võtta. Kui tekkis küsimusi, siis võid julgelt kirjutada janno@reisikindlustus.ee

1.Kindlustuse piirkond: kogu maailm 2.Kindlustuse kestus: 180 päeva ehk pool aastat/ 365 päeva ehk 1 aasta (sõltuvalt vajadusest - kui esialgu ei taha väga palju raha välja käia ja reisiplaanid pole kuigi selged, siis sobib pooleks aastaks kindlustuse sõlmimine väga hästi. Pange tähele, et mida pikem periood, seda odavam tuleb kindlustuse hind - vt. allpool) 3.Kaetud füüsilise töö risk (sest enamus wh viisaga noori läheb ka tööle. kui te näiteks ei soovi reisi alguses kohe tööle hakata ja plaan on paar kuud ringi trippida, siis võib vajadusel füüsilise töö riski ka sõlmimata jätta) 4. Kindlustussmma: alates 500 000 kroonist (pikemaks ajaks välisriiki minnes võib ette tulla igasuguseid tervisehädasid - hambavalu, põletikud, traumad jne. Selle tarvis võiks kindlustussumma olla piisavalt suur, sest piiri taga on arstiabi ja ravi väga kallis). 5. Kindlustuse maksumus: ISIC ja IYTC teevad noortele reisimise soodsamaks - ärge unustage küsimast soodustust, eriti praegusel raskel ajal. Aastase kindlustuse hind koos füüsilise töö riskiga 500 000 krooni kindlustussumma puhul võiks jääda 2500 krooni kanti, pooleks aastaks 1500 - 1700 krooni kanti. Siia juurde ei ole arvestatud loomulikult muid riske, mida võib ühel lennureisil vaja minna(reisitõrge, pagasikidlustus jne.). Need riskid soovitan kindlasti võtta lendamise ajaks, sest üldjuhul on lennupilet Austraaliasse ~10 000 - 16 000 krooni ja pagasisse läheb nii mõnigi väärtuslik asi (karumõmmik, must leib jne.).

kui soovid kindlustust teha pikemaks perioodiks, siis soovitan spetsiaalset kindlustustoodet, millega reisivad enamus noori Austraalia suunas. Tegemist on siis QBE ja Salva noortepakettidega, mis on näiteks ISIC või IYTC kaardiga tavahinnast kuni 20% soodsama hinnaga. Kui soovid rohkem informatsiooni, siis või julgelt oma küsimustega pöörduda janno@reisikindlustus.ee

reisikindlustuse sõlmimisel järgmisele punktile: Reisi ärajäämise kindlustuse puhul kehtib kindlustuskaitse alates 4-ndast päevast pärast kindlustuslepingu vormistamist. Näiteks, kui teil väljub homme Londoni lennuväljalt lend Austraalia suunas ja Londonis on parasjagu lumetorm, siis täna on reisitõrke kindlustust juba hilja vormistada, sest kindlustuskaitse hakkab kehtima alates 4-ndast päevast... Soovitus: kui sihtkohta reisimiseks on tegemist mitme erineva lennuga ja lennupiletite väärtus on tavapärasest suurem, siis on reisi ärajäämise kindlustus hea abimees...(tutvu kindlasti kindlustustingimustega!)

Tegemist on siis kindlustusega lennupäevadeks, kus 3 päevane Eestist Austraaliasse lend on kaetud 15 000 kroonise reistõrke riskiga ja 5 000 kroonise pagasikindlustuse riskiga ning põhikindlustussumma on 38 000 USD - kliendiks ISIC või IYTC omanik.