Tarbijakaitseamet

Uus kasutaja, liitus Tripiga 9 aastat tagasi

7 meeldimist
2 postitust
24 kommentaari
Viimased kommentaarid

RXeduRX
Ma kirjutasin Teile, kuidas toimida: palun saatke dokumendi väljastamise kohta teabenõue. Aadressid märkisin samuti yles.
Vaatame Teie põhjendused teabenõude menetluse käigus läbi ja takistuste puudumisel, väljastame selle Teile.

Siia foorumisse ma järelevalvemenetluse käigus kogutud tõendeid riputada ei saa. Usun et mõistate

RXeduXR
Cherry Media OÜ vastu kohtusse minemist ei ole tarbijakaitseamet keelanud. See on igaühe õigus ja otsustus.
Ma lugesin oma postitused nagu ka Ameti Pressiteated uuesti läbi ja ka nendest ei leia seesugust sõnumit, et Amet keelaks voi ei soovitaks Cherry vastu kohtumenetlust alustada.
Amet ise on leidnud, et kui tarbija vastava volituse enda esindamiseks annab, esitatakse hagi reisilepingu teiseks pooleks oleva isiku - WOW Travel vastu

Ka oleme edastanud asja ülevaatamiseks ja menetluse alustamiseks Saksamaa Euroopa Liidu Noustamiskeskusele.

Veelkord: Cherry Media OÜ vastu kohtusse minemine ja hagi esitamine on igaühe otsustus ja Amet ei keela vmt seesuguse otsuse tegemist

Tripp
Aitäh. Katsume olemas olla ja niipalju selgitada ja nõustuda ning aidata kui see vähegi võimalik on.
Proovin ülevaadet anda. Cherry Media kaudu on soetatud lisaks pakettreisidele kõiksugu teenuseid: SPA, lennupiletid, ilusalongid, toitlustusasutused jmt.
Cherry Media OÜ oli ainus vautšerikeskkond Eestis, kellel olemas tagatis ja registreering pakettreiside müügiks pakkumiseks ja müügiks. Selle tegevusala kaudu on ettevõtja nt aruande kohuslane (kord kvartalis pakettreiside kogumyygi aruanne) ning seatud on tagatis. Tagatise suuruse määrab iga reisiettevõtja ise - vahendaja tagatise miinimumnõude on Cherry täitnud ca 3 kordselt.

Siinses räägime peaasjalikult pakettreisidest. Minule on teada, et kõigist Cherry vahendatud WOW pakettidest on vaid mõned kümned, kes ei ole saanud WOW Travel kinnituskirja selle kohta, et pakettreisileping on sõlmitud WOW ja konkreetse tarbija vahel. Kinnituskirjas - mis peaks siinpostitajatel olemas olema - on kinnitus ka lennuplaani ja lennuvedaja kohta - nagu ka majutusasutuse kohta.
Õiguslikult korrektne oleks - ja Saksa õigusega kooskõlas - et selle sama kinnituskirjaga koos oleks tarbijale väljastatud Saksa õigusega kehtestatud tagatiskinnituskiri.
Tagatist ei väljastatud ning nagu tana teame - ei ole tehtud ühelegi lennule ega majutusasutusele v broneeringut.

Tana teame, et WOW ei ole oma kliente teavitanud ei reiside ara jätmisest ega nende põhjustest. Kas keegi on kellegile võlgu - pean silmas Cherry ja WOW vahelist juriidilist staatust - ei tohi kahjustada tarbijat. Tarbija ei saa ega pea saama osaks seesugusest vaidlusest.

Minu hinnangul - kui WOW poleks tahtnud nr Cherry võimaliku võlgnevuse tõttu kliente teenindada v lahendamata olid raha küsimused - ei oleks saanud ka vastavaid kinnituskirju reisilepingu kehtivuse kohta tarbijatele saata.

On palju, mida saab selgitada Cherry Media OU ja mida tarbijakaitseamet ei tohigi.
Me tegeleme oma majas tarbijatega ja nende huvide eest seismisega. Juriidilised isikud peaksid oma vaidlused pidama eraldi, tarbijaid kahjustamata.

Ma ei tea, kas vastasin Teie küsimustele ja kas sain tuua mingitki selgust.
Loodan, et sain

Norsu
Aastaaruande esitamise v mitteesitamise osas tarbijakaitseametil järelevalve pädevust ei ole. Kahjuks
Olen varem selgitanud - vaadake mõned postitused tagasi: Saksa reisikorraldaja suhtes Eesti tarbijakaitseametil järelevalvet teostada ei ole võimalik - seesugune võimalus ja kohustus on selle riigi rakendusasutusel, kus on reisiettevõtja registreeritud.
Cherry Media OÜ on Eestis registreeritud reisiettevõtja ja tema yle on tarbijakaitseamet järelevalvet teostanud: paar postitust tagasi selgitasin ka neid asjaolusid: Cherry Media OÜ tagatis on 51 000 EUR. Vahendaja miinimumtagatis turismiseaduse kohaselt on 13 000 EUR.

RXeduXR
Dokumendi saab esitada Teile Teie järelepärimise peale Cherry Media OÜ. Palun pöörduge vastava taotlusega ettevõtte poole.
Kui Cherry Media OÜ keeldub Teie palvet täitmast ja väljavõtet ei esita: palun Teil saata tarbijakaitseametile teabenõue - mille põhjendused ja taotluse läbi vaatame. Kui takistusi ei ole - saame selle väljavõtte, usun, Teile esitada.

Teabenõude dokumendi esitamiseks saate saata kas info@tarbijakaitseamet.ee v katrin.malm@tarbijakaitaeamet.ee.

Tahaksin siiski uurida, et viitate rahva rahustamise vajalikkusele. Kui te tutvusime Tarbijakaitseameti juriidilise analüüsiga vahendaja ja korraldaja vastutuse kohta - millist tähtsust omab 85% ülekande tegemise fakt?

Et asi oleks selge: põhjus, miks tarbijakaitseamet peab reisi eest vastutavaks ja reisi korraldajaks WOW Travel GmbH on avaldatud kirjas, mille Cherry eile edastas. Selles kirjas seisneb juriidiline analüüs. Kui kohus otsustab, et Ameti seisukoht pole õige, siis oleme eksinud. Siinses foorumis me seda seisukohta ei muuda.

Jään kättesaadavaks ja avatuks ettepanekutele ja soovitustele ning küsimustele vastamiseks läbi oma e-posti aadressi: katrin.malm@tarbijakaitseamet.ee

Isaac

usun,et audit tehakse: likvideerija v pankrotihalduri vmt poolt

Viaje
Jään konstruktiivseks ja vastan nii palju, kui saan ja suudan.
Tarbijakaitseamet ei ole võtnud ei Cherry ega WOW poolt: need kaks ettevõtet on omavahel lepinguga kokkuleppinud, et tarbijate ees vastutab WOW, sõltumata, kas Cherry neile raha kannab voi mitte.

Räägime Cherry tagatisest: Cherrylt on nõutud tagatist: viimati ettekirjutustega käesoleva aasta jaanuaris. Cherry tegevus on registreeritud vahendajana - mitte korraldajana - ning turismiseaduses sätestatud 13 000 EUR suuruse miinimumtagatisnoude juures on Cherry tagatis 51 000 EUR. Selgitan ka, et vahendaja vastutaks - kui poleks siinses juba viidatud vahendaja ja korraldaja vahelist lepingut ning Tarbijakaitseameti poolt eile saadetud kirjas toodud juriidilisi asjaolusid - ainult selles ulatuses, mil raha tegelikule korraldajale edasi kandmata.
Teate ju isegi, et korraldaja on saatnud kinnituse, et reisileping on sõlmitud Teie ja WOW Travel vahel ja kindlasti on Teile teada muugi, mis kõnealuses kinnitused seisab.

Teie arutelu Põhiseaduse osas ja ebavõrdse kohtlemise osas ei soovi ma kommenteerida, kuivõrd minu poolt viidatud tarbijakrediidi ja sellest ülesütlemise reeglid on kehtestatud seadusega ja seadus omakorda EL direktiiviga. Seadus (võlaõigusseadus) on vastuvõetud Riigikogu poolt ja selle vastuolu Põhiseadusega ei ole tuvastatud.

Olete teinud tänuväärset tööd lisades siia kõigile kasutamiseks kuriteoteate - kuuldavasti on PPA juba vähemalt ühe seesuguse ka saanud ning on oma seisukohta süüteo osas kujundamas.

Vangi mineku osas taaskord ei tea mida vastata: ettepanek oleks, et tegeleksin edasi antud olukorras lahenduste leidmisega ja kahjukannatajate suhtes parimate lahenduste leidmisega ja siis saaksime selle vangistamise teema juurde tagasi tulla?

Tarmo38
WOW Travel GMbH on Saksamaal registreeritud reisiettevõtja, kelle tegevuse üle tarbijakaitseamet järelevalvet ei teosta.
Saksamaa pakettreiside tagamise süsteem erineb oluliselt Eestis kehtivast süsteemist. Eesti tarbijakaitseamet ei kontrolli Saksamaa ettevõtja tagatist v tagatise väljastamise protsessi.
Hoiatada kõnealuse reisiettevõtja eest ei saanud, kuna mitte ainsamatki pöördumist, vihjet või signaali Ametile ei ole esitatud. Ka mitte käesoleval juhul selgunud asjaolude osas, et reisijad on küll saanud broneeringukinnituse, kuid mitte tagatiskinnituskirja - siinseski Foorumis viidatud Saksa õiguses sätestatud kohustuslikku dokumenti.

EgoP2rdik
Kuna ma ei tea Teie pärisnime ega kontakte (on voimalik, et Teie pöördumine on meie majas juba olemas, kuid ma ei suuda siinset kasutajanime sellega kokku viia), siis kirjutan siia. InterLux nimelise reisikorraldajaga suhtleme igapäevaselt ja nad on kinnitanud, et oma kohustused klientide ees täidetakse v leitakse tarbijale sobiv kompromiss.
Oleme teadlikud selle reisi toimumise ajast ja valmis kohaselt sekkuma.
Palun teid, et kirjutaksite praegu minu töömailile - katrin.malm@tarbijakaitseamet.ee kirja, koos oma nime ja kontaktidega ja lisaksite kinnituse reisi toimumise kohta jmt asjasse puutuvad dokumendid ja ma katsun juba täna Teie olukorra kohta selgust luua.
Loodan, et nii sobib

Mrikser
Palun edastage minu e-posti aadressile katrin.malm@tarbijakaitseamet.ee kindlustuse vastus.
Edastamisele lisage palun nõusolek, et Teie nimel võin kindlustusega ise edasi suhelda.
Kui Te seda seni teinud ei ole - palun lisage minule saadetava kirja juurde ka reisikinnitus, mille saite WOW Travel käest.

S1976
Krissis

Vastan järelmaksulepingute osas.
Võlaõigusseaduse § 414 sätestab tarbija õiguse taganeda tarbijakrediidilepingust ja sellega majanduslikult seotud müügilepingust. Tarbijakrediidileping ja müügileping on majanduslikult seotud näiteks siis, kui järelmaksulepingus on toodud, kauba või teenuse nimetus, mille soetamiseks järelmaksuleping sõlmiti. Nende tarbijate lepingud, kes ostsid reisi järelmaksuga on majanduslikult seotud.

Üldiselt on tarbijal võlaõigusseadusest tulenevalt õigus taganeda tarbijakrediidilepingust ja sellega majanduslikult seotud müügilepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates tarbijakrediidilepingu sõlmimisest. Eelnevalt nimetatud 14 päeva piirangule kehtib erand. Nimelt ei ole piirang oluline juhul, kui müügilepingust tulenevat asja üleandmise kohustust ei ole täidetud. See tähendab, et kui müüja ei täida müügilepingust tulenevat kohustust kauba üleandmiseks või teenuse osutamiseks, on tarbijal õigus keelduda krediidiandjale krediidi tagasimaksmisest. Tulenevalt sellest on tarbijal õigus krediidilepingust ja sellega seotud müügilepingust taganeda.
Tarbijakrediidilepingust ja sellega majanduslikult seotud müügilepingust taganemise eelduseks on käesoleval juhul ostetud reisi mittetoimumine. See tähendab, et need tarbijad, kelle reis ei toimu võivad nii järelmaksu- kui ka müügilepingust taganeda. Kuivõrd on reisikorraldaja WOW Travel GmbH esindaja kirjalikult kinnitanud, et pakettreise korraldama ei asuta, on tarbijal õigus tugineda võlaõigusseaduse §-le 414 lg 3 (ja lg 4) ning krediidileping üles öelda.

Täiendavale S1976 küsimusele vastuseks: Cherry Media OÜ ei tagasta neid krediidisummasid Inbankile. Inbank saab nõuda kahju omakorda Cherry Media OÜlt.

viaje
Kas te oleksite nii kena ja - ka kõigi teiste huvides - pöörduksite PPA (Politsei- ja Piirivalveamet) poole esmase hinnangu saamiseks: kas tegemist on kelmuse tunnustega või mitte.

Oleksin tänulik, kui vastusest teavitaksite tagasiside korras.

Krissis
Aitäh heade sõnade eest.
Mõistan ärritust ja pettumust, tunnen väga suurt kahetsustunnet, et seesuguse paha emotsiooni on väga suur hulk inimesi saanud.
Tahame aidata. Niipalju, kui saame ja suudame. Kõik võimalused, mis meil kasutada - seda teeme.
Julgustan kõiksuguste küsimuste ja murede jmt korral minule kirjutama: vastan esimesel võimalusel.
Ja kogu info, mida jagada saame - edastame viivitamata.

Katrin

1967
Saatsin. Loodan, et saite kätte

1967.
Kirjutage minule e-kiri (katrin.malm@tarbijakaitseamet.ee) ja ma postitan Teile selle kirja otse: siis ei lähe kaduma.

Krissis.
Loodan, et mõistsite - lugedes tarbijakaitseameti kirja-, millistel õiguslikel kaalutlustel Cherry Media OÜ tagatisraha kasutatud ei ole.
Loodan ka, et mõistate, et Teie reiside tagatise oleks pidanud broneeringukinnitusega Teile väljastama WOW Travel GmbH hetkel, mil teile broneeringukinnitus saadeti. Meile ei jõudnud teavet tarbijatelt selle kohta, et reiside tagatiskinnitust ei ole saadud.
Oleme küll saatnud järelepärimised WOW Travel GmbH poolt viidatud tagatise andjale - kuid kui kohane tagatis oleks seatud - oleks see teieni juba toimetatud.

RXeduXR.
Oleme varasemalt (ka siin foorumis) märku andnud, et kaalume kuriteoteate esitamist. Tarbijakaitseametil seesugust - kas tegemist on nt kelmusega v halvasti planeeritud majandustegevusega vmt - otsustuspädevust ei ole.
Seni on olnud meie esmane prioriteet asjaolude välja selgitamine (pöördumised lennuvedajatele, hotellidesse, Saksamaa kindlustusseltsi, Saksamaa rakendusasutusele jmt), kuriteoteadet esitanud Amet ei ole.

Kas mõni kahjukannatanud tarbijatest seda teinud on - mina hetkel ei tea.

Avu.
Olen Teiega nõus. Tegemist on äärmiselt pahatahtliku suhtumisega ja arusaamatu käitumisega reisiettevõtja poolt.
Pahatahtlik ja seadusevastane on ka tõik, et reisikorraldaja poolt ei ole reisi ostnutele väljastatud kohast tagatist nii, nagu seda ette näeb Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §-le 651k. Viidatud sätte kohaselt tagab reisikorraldaja, et reisija saab raha maksmise vastu kindlustuspoliisi või sertifikaadi makstud reisitasu ulatuses.
Hetkel tundub, et pakettreisid on WOW Travel poolt tagamata

Tere.
Praeguseks hetkeks peaksid kõik, kes on reisikorraldaja WOW Travel reisid soetanud, saanud e-kirja. Kui seesugust kirja laekunud ei ole - palun taaskord, et annaksite sellest minule märku: katrin.malm@tarbijakaitseamet.ee

Kasutasime kirjade saatmiseks Cherry Media OÜd, kuna mitte kõik reisivautšeriostjad on tänaseks päevaks Ametisse pöördunud.

Tarbijakaitseamet pidas olulisemaks suhelda kahju kannatanud tarbijatega otse, kui peavoolumeedia kaudu - pressiteade on koostatud ja väljasaatmisel. Tahtsime teavitada inimesi otse, mitte meedia kaudu.

Tarbijakaitseameti sõnum, lühidalt (pikem versioon on avaldatud tarbijatele saadetud e-kirjas) on järgmine:

  1. mail teavitas Cherry Media OÜ Tarbijakaitseametit kogu oma tegevuse lõpetamisest.
 1. Olles tutvunud Cherry Media OÜ ja Wow Travel GmbH vahel sõlmitud agendilepinguga, mille kohaselt on tarbijaga sõlmitud lepingu teiseks pooleks Wow Travel GmbH, ühtlasi tuginedes võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa vastavatele agendilepingu sätetele, kuivõrd lepingule kohaldub Eesti õigus, asusime seisukohale, et lepingu täitmise eest vastutab Wow Travel GmbH ning seda sõltumata sellest, kas Cherry Media OÜ on reisitasud täies ulatuses edasi kandnud või mitte.
 2. Eeltoodu on ka põhjuseks, miks antud juhul on otsustatud väljamakseid Cherry Media OÜ 51 000 euro suurusest tagatisest mitte teha.
 3. Tarbijakaitseameti telefonikõnedele Wow Travel GmbH algul ei vastanud ning hiljem teavitati, et mingit informatsiooni ei ole võimalik anda. Esitasime 27. mail kirjaliku päringu Wow Travel GmbH-le, kes lubatud tähtajaks, 2. juuniks vastamata jättis, lubades kirjaliku seisukoha edastada nädal hiljem, 9. juunil.
 4. Tarbijakaitseamet selgitas välja, et juunikuu reiside osas pole ühelegi tarbijale ühelgi ajahetkel tehtud broneeringuid Nordic Aviation Group /Adria Airways lendudele, mis pidid olema pakettreisi osaks, ega majutusasutuses Sagitta Holiday Village, mis pidi pakettreisilepingu järgi osutama majutusteenust pakettreisi osana.
 5. Teavitasime kahetsusega 5. juunil ja 12. juunil väljuma pidanud reiside osas asjaomaseid reisijaid, et nende reisid ei toimu.
  1. juuni ärajäänud reisijate kaebused edastati Eesti Euroopa Liidu nõustamiskeskuse vahendusel Saksamaa Euroopa Liidu nõustamiskeskusele ülevaatamiseks ja hinnangu saamiseks, kas ja mis viisil on võimalik reisitasu tagastamine Saksamaa õiguse kohaselt.
  1. juuni ärajäänud reiside osas esitas Tarbijakaitseamet 6.juunil Wow Travel GmbH-le hagihoiatuse.
  1. juunil edastas Wow Travel GmbH Tarbijakaitseametile vastuse, milles teavitab, et ei pea end vastutavaks reisikorraldajaks, keeldub tunnistamast broneeringukinnituste väljastamist ning kahtleb Wow Travel GmbH ja Cherry Media OÜ vahel sõlmitud lepingu kehtivuses, keeldudes pakettreisilepingute täitmisest ning reisitasude tagastamisest.
 6. Eeltoodut arvesse võttes on tänaseks selge, et mitte ükski Wow Travel GmbH poolt korraldatud reis ei toimu.
 7. Kuna tegemist on piiriülese teenusepakkujaga, puuduvad Tarbijakaitseametil administratiivsed sunnivahendid (väärteomenetlus, haldusmenetlus) Wow Travel GmbH suhtes.
 8. Oleme koostanud teavituse järelmaksulepingu sõlminud või krediitkaardiga tasunud tarbijatele, mis edastati asjaomastele tarbijatele Cherry Media OÜ vahendusel 10. juuni hommikul.
 9. Edasisi kavandab Tarbijakaitseamet tegevusi seoses tarbijate kahjunõude menetlemisega tsiviilkohtumenetluses.

Tarbijakaitseameti edasised tegevused ja ootused tarbijatele:

 1. Teie majanduslike huvide kaitseks parima lahenduse leidmine on ameti esmane prioriteet.
 2. Kuna edasine tegevus tuleb hoolikalt ja põhjalikult läbi mõelda, võtab lahenduse leidmine aega – lahendamist vajavad küsimused on seotud esindatavate arvuga, kohtuasja ettevalmistamise ja kohtus esindamise jmt seonduvad.
 3. Võtame kõigi asjaomaste tarbijatele sama kanali kaudu - Cherry Media OÜ vahendamisel - uuesti ühendust ning anname konkreetsed juhised ja suunised edasisteks tegevusteks.
 4. Loodame teate edastada järgmise nädala jooksul.
 5. Palume kannatlikkust ning vahepealsel ajal pole Tarbijakaitseametile täiendavaid pöördumisi vaja teha – andmed reisivautšeri ostnute kohta on Cherry Media OÜ Ametile edastanud.
 6. Käesoleva teavitusega loeme esialgselt vastatuks kõik pöördumised, mis on tarbijate poolt Tarbijakaitseametile tänaseks esitatud.
 7. Nagu eelnevalt öeldud, annab Tarbijakaitseamet 24.nädalal edasised suunised, kellele ja kuidas ning millised dokumendid esitada.

Tere, kas keegi neist inimestest - Liiz17, S1976, või keegi kolmas - kes on saanud kinnituskirja järelmaksulepingu lõpetamise kohta krediidiandja (antud juhul Inbank) poolt, võtaks palun esimesel võimalusel tarbijakaitseametiga ühendust: tel 6 201 931 v katrin.malm@tarbijakaitseamet.ee

Aitäh.
Katrin

Tere, olen Katrin Malm tarbijakaitseametist. Kirjutan siia, et jagada infot, mida Ametil on õnnestunud välja selgitada Cherry.ee keskkonna kaudu ostetud Wow Travel reiside kohta.

Tutvusime Cherry Media OÜ ja Wow Travel vahel sõlmitud lepingutega, Wow Travel poolt reisijatele antud kinnituskirjadega ning asusime seisukohale, et sõltumata asjaolust, kas Cherry Media OÜ tegelikule reisikorraldajale reisitasu edasi kandis, tuleb reisijate ees võetud kohustused, st pakettreis, täita tegelikul reisikorraldajal.

Hoolimata asjaolust, et Cherry Media OÜ poolt on juunikuiste reiside eest reisitasu Wow Travel-ile edasi kantud, ei osutanud kõnealune reisikorraldaja nt 05.06 algama pidanud pakettreisi.
Oleme väljaselgitanud, et reisi ostnutele ei tehtud broneeringuid ei lendudele ega hotelli.
Hetkel oleme teinud ametlikud päringud, kas 12.06, 19.06 ja järgnevatele väljuma pidavatele reisidele on reisikorraldaja poolt broneeringud tehtud.

Wow Travel on Saksamaa reisiettevõtja ning Saksamaal on kasutusel individuaalne reisijapõhine tagatissüsteem, kus igale reisijale tõendatakse tagatiskohustuse täitmine reisikindlustustõendiga. Reisiettevõtte maksejõuetuks muutumisel peab tarbija pöörduma reisikindlustustõendil nimetatud tagatise andja poole, kes hüvitab tarbijale reisitasu.

Ükski tarbijakaitseameti poole pöördunud tarbijaist ei ole saanud nimetatud reisikindlustustõendit. Kui seesugune reisikindlustustõend oleks esitatud, oleks reisijatel olemas alus kindlustusandja poole pöördumiseks, sest reise ei ole korraldatud ja neid ei ole ka ettevalmistatud.

Saksamaa Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 651k kohaselt tagab reisikorraldaja, et reisija saab raha maksmise vastu kindlustuspoliisi või sertifikaadi makstud reisitasu ulatuses. Kui poliisi pole väljastatud ja reisi korraldamiseks pole samme astutud, siis võib olla - tarbijakaitseameti hinnangul - tegemist tarbijatele ebaõige ettekujutuse loomisega ehk kelmusele viitava tahtliku süüteoga.

Oleme pöördunud kindlustusandja poole Saksamaal - kellele viitab Wow Travel oma veebilehel tagatise andjana - et selgitada, kas tarbijatel on olemas kohane kindlustuskaitse.

Reisikorraldaja ise selgitusi ei jaga ega mõistlikku lahendust tekkinud olukorrale ei paku.

Soovin kinnitada, et tegeleme tarbijakaitseametis Wow Travel tegevuse ja tegevusetusega tõusetunud probleemidega ning eesmärgiks on tarbijatele põhjustatud ja võimalik põhjustatav majanduskahju ära hoida: oleme kaasanud kolleegid Saksamaalt, oleme esitamas hagihoiatuse reisikorraldaja suhtes ning kaalume tõsiselt ka kuriteoteate esitamist.

Loodan, et siinsega antud selgitus on abiks edasiste tegevuste planeerimisel ja julgustan täiendavate küsimuste korral Ametisse pöörduma: tegeleme olukorra lahendamisega reisikuupäevade järjestuses.

Head Trip.ee kasutajad!

Reisiks OÜ pöördumistest lähtuvalt selgitame ettevõtte tagatise kasutamisega seonduvat.

Tagatise kasutamise üle otsustab turismiseaduse kohaselt tarbijakaitseamet ning tagatist saab kasutada vaid väga konkreetsetel ja üheselt mõistetavatel juhtudel. Tagatise kasutamise eelduseks on reisiettevõtja suutmatus pakettreisilepingutega võetud kohustusi täita. Tagatist saab kasutada vaid järgnevate pakettreisilepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks:

• reisija naasmiseks reisi lähtepunkti, kui pakettreisileping sisaldab sõitjateveo teenust;
• reisija majutamiseks kuni reisi lähtepunkti naasmiseni;
• reisitasu tagastamiseks tarbijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumiseks pakettreisi ärajäänud osa eest;
• tarbijale tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Tagatisest ei saa hüvitada üksikuid reisiteenuseid (nt ainult lennupilet või ainult majutus).

Eelnev tähendab seda, et Reisiksi 32 000 euro suurust tagatist EI SAA kasutada lennupiletid soetanud tarbijate tagasilennu korraldamiseks ja/või hüvitamiseks. Samuti EI SAA tagatisest maksta välja lennupileteid, mille eest tarbija on tasunud, kuid mida ta ei ole saanud, või tarbijast mitteoleneval põhjusel ärajäänud lennureise.

Edasist infot jagame meie kodulehel ja Facebookis.

Tarbijakaitseamet

Ootame tarbijate nõudeid, kelle reis Estour'ga jääb ära hiljemalt 24.07.2011. Selleks on eraldi avalduse vorm ja selle täitmise juhend, mille leiab siit: http://www.tarbijakaitseamet.ee/nouete-kogumine/