India keelustas tiigriturismi

Ostes India reisijuhi, võib alati kindel olla vähemalt ühes asjas - peale Taj Mahali pildi on seal kindlasti ka pilt Bengali tiigrist metsikus looduses. Selle põhjus on lihtne: Bengali tiiger on India rahvusloom ja temast on kujunenud kogu India metsiku looduse sümbol. Kuigi vabas looduses on tiigreid suhteliselt vähe järgi jäänud, on tiigrite kaitseks üle India rajatud juba 40 kaitseala. Kaitsealade juurde on tekkinud omakorda turismile orienteeritud infrastruktuur koos külade ja ökuturismi keskustega.

Nüüd on India ülemkohus määramata ajaks tiigriturismi keelustanud. Selle ajendiks sai paljude osariikide võimetus täpselt määrata tiigrite kaitsealade piirid ja nende puhvertsoonid. Keeld tähendab, et turismifirmadel ei ole enam võimalik viia külastajaid kaitsealadele, kus tiigrid elavad.

Indias elab maailma suurim tiigripopulatsioon – mis paraku ei ütle palju. Maailma Loodusefondi WWF andmetel elab Indias looduses vabalt kokku vaid 1706 tiigrit. See on kõik, mis on 20. sajandi alguses rohkem kui 100 000. Indias elanud Bengali tiigrist tänu küttimisele ja sobivate elupaikade kadumisele veel alles jäänud.

India ülemkohtu keeld tekitab vastakaid arvamusi. India Ökutorismi Ühing leiab, et keeld on õigustatud, sest „öko“ sõnas ökoturism on muutunud „majanduseks“ (ingl. keeles vastavalt ecotourism ja economy). Mõned usuvad, et idee on õige, kuid teostus jätab soovida. Fotograaf Shashanka Nanda ütleb, et inimeste teadlikust ei saa tõsta raamatute kaudu, selleks on vaja reaalset kontakti elusloodusega. Keelates turismi, kaotame pool lahingut looduse säilitamise eest.

Suurimad kaotajad (turistide kõrval) on loomulikult need, kelle sissetulekud olid otseses seoses tiigriturismist. India osariikidele, kus kaitsealad asusid, oli see korralik äri ja selle kadumine tähendab otsest majanduslikku kahju. Paradoksaalsel kombel võivad keelust kaotada ka kaitstavad, see tähendab tiigrid. Reguleeritud turism (olgugi, et juba liiga massiline) toimis samas ka teatava kaitsemehhanismina, hoides eemal salakütid. Seni on turistid korduvalt ametivõime salaküttimisele viitavatest jälgedest teavitanud. Nüüd võivad salakütid oma tegevusele uuesti julgustust saada. Üks Bengali tiiger maksab mustal turul kümneid tuhandeid dollareid.

Kuigi India Ülemkohtu otsus tiigriturismi keelustamisest on seatud määramata ajaks, ei ole see siiski lõplik ning võidakse peale olukorra analüüse ümber vaadata. Praeguse seisuga pole aga külastajatel vähemalt mõneks ajaks tiigrite kaitsealadele asja.