Kas usaldada TripAdvisori hinnanguid?

Külastajate poolt hotellidele antud hinnangute hulk on aastate jooksul plahvatuslikult kasvanud. Hotellide reputatsiooni jälgimise tarkvara pakkuv Olery poolt koostatud infograafikult selgub, et 2012. aastal postitatakse ühe hotelli kohta aastas arvamus keskmiselt 332 külastaja poolt, aastal 2013. peaks vastav number jõudma hinnaguliselt 465-ni.

Teiste külastajate arvamus on hotelli broneerijatele väga oluline. Tervelt 81% inimestest loeb teiste arvamusi oluliseks. Loomulikult tähendab see samal ajal ka seda, et suureneb kiusatus postitada võltsarvamusi - positiivseid endale, mahategevaid konkurentidele. Hinnanguliselt on umbes 10 miljonit "külastajaarvamust" valdkonna suurimas, TripAdvisoris, võltsid.

Võltsimiskatsega on vahele võetud ka mõni hotellikett. Näiteks soovitas Iiri hotellikett Carlton oma töötajatel postitada hinnaguid TripAdvisorisse külastajate pähe.

Hotellide reputatsiooni uurimine on jõudnud mainekatesse ülikoolidesse. Yale'i ülikoolis on loodud isegi spetsiaalne tarkvara võltshinnangute avastamiseks. Üldiselt loetakse nende broneerimiskeskkondade, kus hinnanguid saavad jagada üksnes keskkonnast reaalselt hotellitoa broneerinud inimesed, adekvaatsemaks. Näiteks Expediasse saavad arvustusi lisada üksnes seal ööbinud, TripAdvisorisse aga kõik kasutajad. Uurijad on ka leidnud, et väiksemad hotellid saavad TripAdvisoris 10% rohkem viietärni hinnanguid kui Expedias.

Allolevalt infograafikult selgub, et naised on natuke rohkem valmis oma arvamust teistega jagama, mehed on hotellide suhtes aga kergelt kriitilisemad kui naised. Kolmandik arvamusi tuleb aga noortelt, kel ei pruugi olla adekvaatseks hindamiseks veel piisavalt võrdluskogemust.

<img src="http://www.olery.com/wp-content/uploads/2012/07/Olery-infographic-naked-truth-about-hotel-reviews-big_whblog.jpeg" width="600"//>